Combi luchtwassers onder vuur

Door: Henk Altena 12 april 2018

De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen ontwikkeld om de emissie van onder andere geur en ammoniak te beperken.

Een luchtwasser zuivert de lucht die de stallen verlaat. In opdracht van het ministerie van IenW heeft Wageningen Livestock Research onderzoek uitgevoerd naar het rendement van luchtwassers in stallen. Uit dit onderzoek op varkensbedrijven is gebleken dat bij combi luchtwassers de geur-reductie lager is dan eerder vastgesteld. De rendementen van chemische en biologische luchtwassers lagen dicht in de buurt van de vastgestelde waarden. Bij de combi luchtwassers was de geurprestatie echter slechts de helft van het vastgestelde niveau. Wat zijn de gevolgen van deze uitkomsten voor de varkenshouderij?

Gevolgen

Henk Altena, sectormanager Varkens en Pluimvee, merkt op dat Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) voortvarend aan de slag is gegaan. Op 3 april heeft zij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met haar bevindingen en voorgestelde actie naar aanleiding van het onderzoek. Haar plan is de geurreductie van combi luchtwassers gelijk te gaan stellen aan enkelvoudige luchtwassers. Altena: “Als dit plan werkelijkheid wordt heeft dat grote gevolgen voor de varkenshouderij in Nederland.”

Voor bestaande bedrijven waar geen wijzigingen optreden in geurbelasting of aantal dieren, verandert er niets. De ondernemer handelt in overeenstemming met de afgegeven vergunning. Bij nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven heeft de voorgestelde aanpassing tot gevolg dat met lagere reductiepercentages moet worden gerekend, ook voor de bestaande combi luchtwassers. Altena: “Door het gelijk stellen van de reductiewaarden van combi- en enkelvoudige luchtwassers kunnen bedrijven moeilijker uitbreiden'.

Achtergrond onderzoek

De eerste vraag van het onderzoek was of de geurmetingen reproduceerbaar zijn als de metingen door verschillende laboratoria - maar wel tegelijk - worden uitgevoerd. Voorop stond tijdens het onderzoek of de geur- en ammoniakrendementen in de praktijk wel worden behaald. Wageningen Livestock Research heeft twee onderzoeksrapporten gepubliceerd: “Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen, deel 1 en deel 2”. Het onderzoek toont aan dat de rendementen van chemische en biologische luchtwassers dicht in de buurt van de vastgestelde waarden liggen. Echter, bij combi luchtwassers is de geurprestatie aanzienlijk onder het vastgelegde niveau.

Henk Altena analyseert de resultaten:

  • Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de metingen onderling en tussen de verschillende type combi luchtwassers. De luchtmonsters zijn geanalyseerd door een Nederlands en een Duits laboratorium. Beide laboratoria werken volgens hetzelfde protocol, maar toch komen er grote verschillen naar voren in de gemeten geurreductie.
     
  • Alle combi luchtwassers worden op één hoop gegooid. Er zijn verschillende type combi luchtwassers en het blijkt dat ze heel verschillend presteren. Ook blijkt dat niet alle type combi luchtwassers zijn onderzocht, waaronder combi luchtwassers die veel voorkomen in de Nederlandse varkenshouderij.
     
  • De onderzoekers geven aan dat de verkennende studie voldoende reden geeft voor aanvullend onderzoek.
"Met het juiste advies zoveel mogelijk rendement behalen" Henk Altena

Blijf op de hoogte