Energiebesparing ook voor u verplicht?

Door: 23 mei 2017

Handhaving energiebesparende maatregelen naar verwachting mogelijk per 1 juli 2017.

 

In het Activiteitenbesluit is een energiebesparingsverplichting opgenomen. Middelgrote en grote energieverbruikers (vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgasequivalenten per kalenderjaar) vallen onder deze regeling. Drijvers van deze inrichtingen zijn verplicht om alle ‘erkende maatregelen’, die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, door te voeren. Lijst van erkende maatregelen Voor de agrarische sector is een lijst met erkende maatregelen opgesteld.

Deze kan worden opgedeeld in een aantal categorieën:

  • gebouwen (isolatie);
  • ventilatie;
  • verlichting;
  • stookinstallaties;
  • warmwaterinstallaties en –voorzieningen;
  • koelinstallaties; apparatuur (faciliteiten).

Per sector zijn verschillende maatregelen (27 stuks) uit de lijst van toepassing. Agrarische bedrijven die vallen binnen deze regeling zijn verplicht de voor deze bedrijven van toepassing zijnde maatregelen door te voeren. De lijst van erkende maatregelen kan in de loop der tijd worden aangepast.

Natuurlijk of zelfstandig

Per maatregel wordt aangegeven of deze natuurlijk of zelfstandig moet worden toegepast. Zelfstandig wil zeggen dat de maatregel direct kan/moet worden doorgevoerd. Natuurlijk betekent dat de maatregel moet worden toegepast bij groot onderhoud of vervanging van het betreffende bedrijfsonderdeel.

Bevoegd gezag

Bij (milieu)controles op het bedrijf nemen de handhavers van de gemeente de beoordeling op de energiebesparingsverplichting mee. De handhavers zullen onder andere kijken naar het verbruik en ouderdom van installaties. Voor type C-inrichtingen (omgevingsvergunning milieuplichtige inrichtingen) worden voorschriften opgenomen ten aanzien van de energiebesparingsverplichting in de vergunning. Wanneer het bedrijf niet voldoet, geeft het bevoegd gezag aan welke aanpassingen nodig zijn en wanneer ze moeten worden doorgevoerd.

Gevolgen en actie

De impact van de maatregelen verschillen sterk. Van vervangen van lampen tot aan omgevingsvergunningplichtige aanpassingen aan gebouwen. Voor bedrijven waarvoor deze maatregelen van toepassing zijn, is het aan te bevelen om te inventariseren welke maatregelen van toepassing zijn.

Daarbij kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Wat zijn de kosten van de maatregelen?
  • Wat leveren de maatregelen op (aan besparingen)?
  • Wanneer moeten de op het bedrijf betreffende maatregelen worden toepast?
  • Zijn subsidies of fiscale voordelen van toepassing op de benodigde maatregelen?
"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Blijf op de hoogte