Romblog

De bouwprijzen stijgen, zal ik nu wel of nog niet gaan bouwen?

Door: Bram Scheurwater 16 januari 2018

De markt voor nieuwbouw en verbouw heeft de afgelopen jaren nagenoeg stilgelegen, zeker sinds het begin van de crisis in 2008. De agrarische markt liep nog wel goed tot aan 2015 toen de onduidelijkheid over fosfaat is begonnen. Sindsdien is er veel minder gebouwd.

lees verder

1 januari 2020: belangrijke datum voor varkenshouders

Door: Dick Hengeveld 15 december 2017

Voor veel varkenshouders is 1 januari 2020 een belangrijke datum in het kader van de ammoniakwetgeving. Alle bedrijven, met uitzondering van de biologische en scharrelvarkensbedrijven, moeten op dat moment voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

lees verder

Kan de gemeente u wel leges opleggen?

Door: Rob van Woerden 23 november 2017

De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest uitleg gegeven over de legessanctie voor gemeenten die het bestemmingsplan niet tijdig hebben geactualiseerd.

lees verder

Kennissessie tijdens LIV gemist?

Door: Nieuwe Oogst 21 november 2017

Heeft u de kennissesie tijdens LIV gemist? Gelukkig was de journalist van de Nieuwe Oogst aanwezig. Hij heeft een stuk geschreven over de inhoud van deze interessante sessie.
Deze kan je hier lezen

Rombou verzorgt seminar tijdens LIV

Door: Henk Altena 16 oktober 2017

Op 24, 25 en 26 oktober zijn de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg. De week aansluitend is de Rundvee & Mechanisatie Vakbeurs in Hardenberg. Op beide beurzen zal Rombou aanwezig zijn. U kan ons vinden in stand 457.

lees verder

Zonnepanelen goede investering of niet?

Door: Sjoerd Elgersma 05 oktober 2017

Door de klimaatdoelstellingen is er een grote vraag in de advisering rondom het plaatsen van zonnepanelen en de realisatie van zonneakkers. Regelingen als SDE+, MIA/ Vamil en de EIA (energie investeringsaftrek) maken het voor de ondernemer aantrekkelijk om investeringen op dit vlak te doen.

lees verder