Romblog

Deadline informatieplicht komt dichterbij

Door: Gert Elling 19 april 2019

Vanuit het activiteitenbesluit Milieubeheer worden bedrijven met een hoog energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken geldt een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er voor deze bedrijven een informatieplicht. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

lees verder

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Door: Gert Elling 03 januari 2019

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren. Dit energiebesparingsonderzoek verplicht bedrijven om bepaalde Erkende Maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

lees verder

Fiscaal vriendelijk investeren in een schoon erf

Door: Gert Elling 24 oktober 2018

Het voorkomen van erfafspoeling is een steeds belangrijker punt in de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Vanuit Europese richtlijnen is het de bedoeling dat vanaf 2027 geen afspoeling plaats vindt naar het oppervlaktewater. Veel investeringen die bijdragen aan schoner oppervlaktewater zijn via de Maatlat Schoon Erf opgenomen in de MIA/Vamil regeling en kunnen zo fiscaal voordeel opleveren.

lees verder

Rombou levert bijdrage aan Ervenateliers Overijssel

Door: Bram Scheurwater 17 oktober 2018

Atelier Overijssel, organiseerde de afgelopen maanden een reeks van drie ervenateliers waarbij initiatiefnemers werden geholpen bij de ideevorming voor hun erf.

lees verder

Binnenkort weer volop subsidie beschikbaar

Door: Henk Altena 23 februari 2018

De SDE+ 2018 staat weer open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

lees verder

De bouwprijzen stijgen, zal ik nu wel of nog niet gaan bouwen?

Door: Bram Scheurwater 16 januari 2018

De markt voor nieuwbouw en verbouw heeft de afgelopen jaren nagenoeg stilgelegen, zeker sinds het begin van de crisis in 2008. De agrarische markt liep nog wel goed tot aan 2015 toen de onduidelijkheid over fosfaat is begonnen. Sindsdien is er veel minder gebouwd.

lees verder