Romblog

Geen PAS, wat nu?

Door: Rob van Woerden 03 juni 2019

Woensdag 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in een ronde van zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

lees verder

Lijst erkende stalsystemen aangepast

Door: Gert Elling 18 februari 2019

Per 1 januari 2019 is de RAV lijst met erkende stalsystemen voor de melkveehouderij aangepast:

  • Twee nieuwe systemen zijn op de lijst gekomen:
    • V17 Agro V3 Groove vloer
    • Meadowfloor CL
  • Voor de Meadow floor is een definitieve emissie waarde toegekend.
  • De voorlopige erkenning van de D4-vloer is komen te vervallen.

Bekijk hier het vernieuwde stallenboek melkveehouderij.

Studie stoppers en blijvers varkenshouderij klaar

Door: Henk Altena 26 november 2018

Stoppen met de varkenshouderij ligt vaak gevoelig bij de varkenshouders. Henk Altena beseft dit en wil graag daarin zo goed mogelijk ondersteunen namens Rombou.

lees verder

Arrest over het PAS geeft onzekerheid

Door: Rob van Woerden 12 november 2018

Woensdag 7 november heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de wijze waarop in Nederland toestemming wordt verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsontwikkeling van met name veehouderijen.

lees verder

PAS op de plaats of einde oefening?

Door: Rob van Woerden 27 september 2018

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS vormt de basis voor vergunningverlening aan veehouderijen en andere activiteiten die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.

lees verder

Start fase 2 regeling omgevingskwaliteit

Door: Dick Hengeveld 25 september 2018

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) is vanaf 15 september opengesteld.

lees verder