Romblog

Uitstel van de zuiveringsplicht voor collectieven geregeld!

Door: Bram Scheurwater 22 maart 2018

Zoals in het bericht van 12 februari jl. staat geschreven heeft de adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiverings installatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

lees verder

Twee coöperaties opgericht voor collectieve waterzuivering.

Door: Bram Scheurwater 12 februari 2018

De adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro hebben 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

lees verder

Energiebesparing ook voor u verplicht?

23 mei 2017

Handhaving energiebesparende maatregelen naar verwachting mogelijk per 1 juli 2017.

 

lees verder

Open dag Bakker Bio Munnekezijl

Door: Bram Scheurwater 24 februari 2017

De aanleiding voor de familie Bakker voor nieuwbouw was een brand in juli 2015 waarbij de gehele boerderij verloren is gegaan. Al snel na de brand zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw, waarbij speciale aandacht is geschonken aan de architectuur, het bewaarklimaat en een efficiënte bedrijfsvoering.

lees verder

Collectieve waterzuivering tuinbouw

Door: Flynth, Rombou, Inno-agro 30 mei 2016

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen voor glastuinbouwondernemers. Collectieven van glastuinbouwondernemers kunnen hiervoor uitstel krijgen tot 2021. Maar tijdige actie is noodzakelijk: voor 31 december 2016 moet u hiervoor een businessplan indienen bij het bevoegd gezag. 

lees verder

Symposium: Slim van binnen, mooi van buiten

Door: Bram Scheurwater 05 april 2016

Zo'n 25 boerderijen aan de Groninger Waddenkust hebben de afgelopen vijf jaar een facelift ondergaan. Het project 'Boerderijen aan de Waddenkust' werd donderdag 31 maart succesvol afgesloten met een symposium. Joost Overbeek van Rombou begeleidde de nieuwbouwprojecten. Hij liet zien dat het heel goed mogelijk is om functionele agrarische gebouwen te maken die goed passen in het landschap en toch heel betaalbaar zijn. Zijn credo: 'Slim van binnen en mooi van buiten!' 

lees verder