Romblog

Bestemmingsplan Zeewolde ter inzage

Door: Sjoerd Elgersma 09 mei 2016

Vanaf 27 april 2016 ligt het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 Zeewolde ter inzage (tot en met 7 juni 2016). Voor alle gebruikers van het buitengebied is dit een belangrijk plan dat de komende tijd (circa tien jaar) bepalend is voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. In het plan wordt het gebruik van gebouwen en gronden geregeld. Ook regels voor bouwen en de omvang en vorm van het bouwperceel zijn in het plan opgenomen.

lees verder

Bestemmingsplan Buitengebied Dronten

Door: Sjoerd Elgersma 27 maart 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten heeft bekend gemaakt dat het ontwerp bestemmingsplan buitengebied (9100), inclusief Milieueffectrapportage is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 27 maart voor een periode van 6 weken ter inzage.

lees verder