Romblog

Open dag familie Cnossen

27 december 2018

De nieuwe MDV-vleeskuikenstal van de familie Cnossen in Suwâld is op vrijdagmiddag 11 januari volledig te bezichtigen. Auke Cnossen en zijn vrouw Wikje zetten dan de deuren open voor het publiek. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Rombou, het bedrijf dat nauw betrokken is bij de realisatie van dit bijzondere nieuwbouwproject.

lees verder

Open dag Bakker Bio Munnekezijl

Door: Bram Scheurwater 24 februari 2017

De aanleiding voor de familie Bakker voor nieuwbouw was een brand in juli 2015 waarbij de gehele boerderij verloren is gegaan. Al snel na de brand zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw, waarbij speciale aandacht is geschonken aan de architectuur, het bewaarklimaat en een efficiënte bedrijfsvoering.

lees verder

Voorontwerp Buitengebied Súdwest-Fryslân

Door: Elmer Woudstra 17 mei 2016

Vanaf 17 mei 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân acht weken ter inzage (tot en met 11 juli 2016). Voor alle gebruikers van het buitengebied is dit een belangrijk plan dat de komende tijd (circa tien jaar) bepalend is voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. In het plan wordt het gebruik van gebouwen en gronden geregeld. Ook regels voor bouwen en de omvang en vorm van het bouwperceel zijn in het plan opgenomen.

lees verder

Open dag familie Captein Exmorra

Door: Bram Scheurwater 08 mei 2016

Op zaterdag 14 mei 2016 houdt de familie Captein uit Exmorra een open dag om de oplevering van de nieuwe stal te vieren. Mede namens de familie nodigen wij u uit om deze nieuwe stal te komen bekijken. 

lees verder

Geitenhouderij met weidegang

Door: Sjoerd Hofstee 04 februari 2016

Jonge ondernemers Walte Veldman en Willeke de Vries realiseren een serrestal voor melkgeiten en werken alweer aan nieuwe plannen. Inmiddels lopen er 550 melkgeiten in een nieuwe stal en in de zomer staan de geiten in de wei. Een echt grondgebonden geitenbedrijf dus! Hoewel het bouwproces vermoeiend was, liep het gestroomlijnd. ‘Vooral de keuze om bouwbegeleiding in te schakelen, heeft ons veel tijd en geld bespaard’, stelt Walte vol overtuiging.

lees verder

De weg van de minste weerstand!

Door: Arjan Petter 02 november 2015

De samenwerkende dierenartsen Sevenwolden organiseren een veehoudersymposium met als thema 'De weg van de minste weerstand!'. Tijdens deze bijeenkomst zal Rombou ingaan op het item 'een optimaal ingedeelde stal, voor optimaal producerende koeien'.

lees verder