Romblog

Uitstel van de zuiveringsplicht voor collectieven geregeld!

Door: Bram Scheurwater 22 maart 2018

Zoals in het bericht van 12 februari jl. staat geschreven heeft de adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiverings installatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

lees verder

Twee coöperaties opgericht voor collectieve waterzuivering.

Door: Bram Scheurwater 12 februari 2018

De adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro hebben 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

lees verder

Nieuw bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop

Door: Eddie Lamberts 18 november 2014

De gemeente Nieuwkoop heeft een start gemaakt met de herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de drie huidige bestemmingsplannen Landelijk gebied, te weten:

  • Landelijk gebied Ter Aar
  • Landelijk gebied, gemeente Nieuwkoop
  • Landelijk gebied Liemeer
lees verder

Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland

Door: Eddie Lamberts 06 februari 2014

De provincie Zuid-Holland werkt aan de aanpassing van de provinciale structuurvisie, de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit. In de Ontwerpvisie en bijbehorende documenten beschrijft het college van Gedeputeerde Staten het provinciale beleid op hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling en het verkeer- en vervoerbeleid in de provincie Zuid-Holland voor de periode tot 2030.

lees verder