Romblog

Combi luchtwassers onder vuur

Door: Henk Altena 12 april 2018

De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen ontwikkeld om de emissie van onder andere geur en ammoniak te beperken.

lees verder

Nieuwe normen voor brandveiligheid

Door: Bram Scheurwater 29 maart 2018

Het bouwbesluit stelt sinds 2012 een maximum eis van 2.500m2 staloppervlak per brandcompartiment. In veel nieuwe stallen kan het vanuit dierenwelzijn of bedrijfsvoering nodig zijn om een groter compartiment te maken. Het bouwbesluit staat dat toe. Bij de vergunningaanvraag moet dan aangetoond worden dat de gewenste (grotere) stal even brandveilig is als een stal van 2.500m2.

lees verder

Open dag Mts. Breukink te Brummen

26 maart 2018

Graag nodigen wij u uit voor de open dag op vrijdag 13 april van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Mts. Breukink te Brummen.

lees verder

Uitstel van de zuiveringsplicht voor collectieven geregeld!

Door: Bram Scheurwater 22 maart 2018

Zoals in het bericht van 12 februari jl. staat geschreven heeft de adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiverings installatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

lees verder

Succesvolle zitdag Geldermalsen

Door: Gert Jan Festen 13 maart 2018

Het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen ligt tot 29 maart 2018 ter inzage. Het voorontwerp is een voorbereiding van het toekomstige bestemmingsplan buitengebied. In dit plan worden de bouw en gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen vastgelegd.

lees verder