Landbouwbedrijf in het noorden van het land -

Bij een landbouwbedrijf in het noorden van het land is meer opslag voor zetmeelaardappelen gecreëerd en werd een droge berging voor runderen gebouwd. Met hulp van Gert Elling, Jan Pieter Smit en John Mentink van Rombou lukte het om dit onder één dak te realiseren én voor de aardappeloogst af te krijgen.

In 2017 heeft dit akkerbouwbedrijf een mooi stukje nieuwbouw erbij gekregen. Een uitbreiding die gezien de ligging, nabij een natuurgebied, nu waarschijnlijk niet meer te realiseren zou zijn. ‘Timing is vaak belangrijk in ons vak’, licht Jan Pieter Smit toe. De aanvraag kwam begin 2016 binnen. We hebben daarop meteen de aanvraag voor een vergunning om runderen te houden ingediend. Dat bleek net op tijd. Nu zit dat gebied qua uitbreidingsmogelijkheden voor nieuwbouw op slot.

Drie activiteiten onder nieuw dak

De ondernemer verbouwt akkerbouwgewassen met zetmeelaardappelen als belangrijk onderdeel in het teeltplan. Daarvoor moest een nieuwe opslag komen. Dat gold ook voor de werktuigen om die te bergen. En voor het vee moest een stal komen. Van het voorjaar tot de herfst graast het vee namelijk in het nabijgelegen natuurgebied.
De vergunning voor het houden van dieren was afgegeven, waarop het stalontwerp kon worden opgemaakt. Gert Elling was hier volop bij betrokken. Hij noemt het onderbrengen van de verschillende activiteiten onder één dak de grootste uitdaging. ‘Voor het houden van vee gelden verschillende dierwelzijnseisen. Om deze eisen te combineren met de eisen die voor een bewaarschuur van aardappelen geldt, is best even puzzelen. Maar alles onder één dak bleek haalbaar en volgens ons en de ondernemer ook het meest wenselijk. Door één gebouw te creëren houd je werkbare looplijnen maar vooral zorgt het ook voor weinig verrommeling in het aangezicht en op het erf.’
Zoals gebruikelijk in trajecten als deze is Elling samen met de ondernemer gaan kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. De uitgewerkte opzet bracht onder andere met zich mee dat er een brandwerende muur van beton en 60 minuten brandwerend isolatiemateriaal tussen de potstal voor het vee en de werktuigenberging is aangebracht.
De omtrek van het totale gebouw is uitgevoerd met een betonnen muur en antraciet kleurige platen. ‘Zo hebben we iets bijzonders kunnen neerzetten tegen een relatief lage prijs. De materialen zijn goed en mooi, maar niet duur. Het is mooi om samen met een ondernemer dergelijke ideeën uit te kunnen werken en dat dan ook te realiseren’, vertelt Elling.

Opletten bij aanbesteding

Na de goedkeuring voor het houden van vee en het klaarmaken van het stalontwerp, werd de bouwvergunning ingediend en kon ook het traject van aanbesteden beginnen. Een onderdeel waar scherpte op z’n plek is, weet John Mentink die namens Rombou de bouwbegeleiding verzorgde. In dit geval heeft de aannemer het goed gedaan en meegedacht in de gewenste planning. Het komt echter ook best wel voor dat partijen erg scherp inschrijven. Dan is het aan mij de taak om te beoordelen of ze waar kunnen maken wat ze toezeggen en of er niet later bijkomende kosten zijn te verwachten waar in de offerte op wordt bespaard terwijl het wel is beschreven in het bestek. In dat soort gevallen adviseer ik ondernemers wel eens om zo’n aannemer niet te kiezen, ook al is die de goedkoopste. Of anders extra scherp te zijn op de uitvoering. De uiteindelijke keuze voor de aannemer die bouwt gaat hoe dan ook in overleg met de agrariër die de opdracht geeft.

Ultimatum gehaald

Bij dit project werd van de bouwers ook best wat gevraagd. De ondernemer wilde de bewaarschuur voor de aardappelen namelijk per se vóór de oogst klaar hebben. ‘Dat ultimatum is gehaald en op een goede wijze, maar maakte het niet makkelijk’, vertelt Mentink. ‘Een beetje druk erop is aan de andere kant ook niet verkeerd, het houdt iedereen scherp.’
Nadat de bewaarschuur klaar was en de aardappelen werden ingeschuurd is het andere deel afgerond en kwamen de puntjes op de i. Een project dat door goede timing en de juiste keuzes naar volle tevredenheid van de opdrachtgever kon worden voltooid en naar tevredenheid van de Rombou-medewerkers die het een voorbeeld noemen van hoe zij meerwaarde kunnen leveren. ‘Vee en aardappelen onder één dak is niet alledaags, maar met de goede afstemming dus best mogelijk’, zegt Elling. ‘Een aannemer daarvoor vinden die dat niet alleen uitrekent, maar ook volgens plan uitvoert, is tegenwoordig niet vanzelfsprekend’, vult Mentink hem aan. Het vraagt een scherpe blik en goed onderling overleg vanuit ons als begeleiding. Het is fijn dat we gezamenlijk dan ook zo’n bijdrage kunnen leveren en een project naar tevredenheid kunnen voltooien.

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte