Uitstel van de zuiveringsplicht voor collectieven geregeld!

Door: Bram Scheurwater 22 maart 2018

Zoals in het bericht van 12 februari jl. staat geschreven heeft de adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiverings installatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

Lange looptijd

Eind 2016 zijn de businessplannen ingediend. Het activiteiten besluit is echter pas in november 2017 van kracht geworden, zodat begin dit jaar pas de eerste maatwerkvoorschriften door de milieudienst en het waterschap konden worden opgesteld. In het maatwerk voorschrift wordt voor elk bedrijf in een collectief afzonderlijk uitstel verleend voor de zuiveringsplicht.

Maatwerk is binnen!

Voor de collectieven Briele, Drimmelen, en Aalsmeer zijn de eerste maatwerkvoorschriften deze maand verleend. Heel goed nieuws voor de betrokken tuinders! Zij kunnen de komende jaren gebruiken om tot een goede collectieve oplossing te komen.

 

Heeft u vragen over de zuiveringsplicht of nul-lozing, dan kunt u contact met ons opnemen

Blijf op de hoogte