Fase 1 Initiatief

In de initiatieffase brengt Rombou eerst uw ideeën in kaart. Vervolgens stellen we de kaders vast door de kansen en kritische punten in beeld te brengen. Ook voeren we een (voor)overleg met het bevoegd gezag.‚Äč

In de initiatieffase maakt Rombou op een creatieve manier gebruik van vernieuwende concepten en interessante ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door:

 • toepassing van nieuwe stalsystemen;
 • innovatieve energiereductie, -terugwinning of –productie;
 • rekening te houden met (komende) wijzigingen in wet- en regelgeving.

Overleg met bevoegd gezag

In deze fase voert Rombou ook een (voor)overleg met het bevoegd gezag. In dit overleg verhelderen we onduidelijkheden en brengen we de mogelijkheden en beperkingen exact in kaart.

Onze diensten in de initiatieffase:

 • quickscan ruimtelijke ordening;
 • quickscan milieu-water;
 • quickscan natuur;
 • locatiescan;
 • omgevingsscan;
 • plan van aanpak;
 • stappenplan en procedureplanning;
 • principeverzoek.

Verder naar Fase 2 OntwerpBlijf op de hoogte