Werken bij Rombou

Rombou: een team van specialisten

Rombou bestaat uit een enthousiast team van professionals. Zij adviseren onze klanten bij de ontwikkeling van hun agrarisch bedrijf. Onze medewerkers hebben elk hun eigen specialisme en werken samen als een team binnen een groot aantal uiteenlopende projecten. Er is altijd een aanspreekpunt naar de klant toe.

Vacatures

 

Expert Milieu
Standplaats Zwolle

Junior Expert Milieu
Standplaats Zwolle

 

Een open sollicitatie is natuurlijk ook mogelijk door een brief voorzien van motivatie en cv te sturen naar .

Onze medewerkers

Ons werkgebied hebben we verdeeld in verschillende regio's. Voor elke regio heeft u als klant een vast aanspreekpunt. Wie het aanspreekpunt voor welke regio is, ziet u in de flyer  'Onze specialisten in uw regio'.

Bij hem of haar kunt u terecht voor de laatste informatie over provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er adviseurs die meer zijn gericht op een bepaalde sector of een specifiek onderdeel van het proces.

ing. H. Altena

projectleider Bouw

ing. H. Altena

06 5355 3289
haltena@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

 

Praktijk
Opgegroeid rondom de intensieve veehouderij en er niet meer uitgestapt, zo ziet Henk zijn werkervaring er uit. Na de Agrarische Hogeschool en Hoger Kader is de kennis en ervaring sterk vergroot in de praktijk.

Samen de beste oplossing zoeken in stalontwerp en inrichting
Stalontwerp en de gehele inrichting is in de intensieve veehouderij zo uitgebreid aanwezig, daar raak je nooit van uitgeleerd. Dit is van groot belang om tot een totaal concept te komen waar de verschillende aspecten goed in verwerkt zijn en de klant zich in kan vinden. De klant staat hierbij vooraan en de adviseur ondersteunt en spiegelt.

Wisselwerking
De wisselwerking tussen de klant en de collega’s ondersteun ik tevens om goed van elkaar te weten wanneer wat dient te gebeuren. Hierdoor worden de juiste mensen benaderd op het juiste moment. Wij dragen zorg aan datgene wat is afgesproken, binnen het budget.

ir. S. Boonstra ab

juridisch adviseur ROM

ir. S. Boonstra ab

06-51258768
sboonstra@rombou.nl

Kantoor Drachten
Morra 2
9204 KH
Drachten
08 8236 8236

“Specialistische kennis én praktische ervaring ‘op het erf’”

Na zijn opleiding aan de WUR Wageningen specialiseerde Siemon zich bij de TU Twente in Ruimtelijke Ordening en milieuwetgevingsproblematiek. Hij vertelt: “In combinatie met mijn affiniteit met de agrarische sector leidde dit tot mijn huidige functie: specialist ROM en regelgeving."

Van verschillende kanten

Inmiddels heb ik sinds 1995 ervaring als specialist bij Rombou en haar voorgangers. Mijn expertise in combinatie met mijn eigen praktische ervaring ‘op het erf’ biedt de ideale combinatie om vragen van verschillende kanten te bekijken en te beantwoorden.

De juridische invalshoek

Mijn werk richt zich vooral op de juridische invalshoek in een breed speelveld van overheidsinstanties. Denk hierbij aan gemeenten, provincies, waterschappen, Dienst Regelingen, Faunafonds en landinrichtingscommissies.

H. Ehrenhard

architect

H. Ehrenhard

06-51217681
hehrenhard@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Past het ontwerp en voelt u zich thuis? Dat is mijn doel”

Harry volgde een middelbare bouwkundige opleiding met de vervolgopleiding bouw en architectuur. Hij vertelt: “Vanaf jonge leeftijd trok de bouw al mijn aandacht, dit vormde de basis voor mijn verdere ontwikkeling."

Samenwerking met Rombou

Als architect sta ik ingeschreven in het architectenregister. Ik heb ruime ervaring als zelfstandig werkend architect, waarvan de laatste jaren in samenwerking met Rombou. Met veel passie maak ik creatieve en doelmatige ontwerpen.

Wonen, zorg en recreatie

Ik ben breed inzetbaar en betrokken bij zeer uiteenlopende projecten in wonen, zorg en recreatie. Onder meer bij de intensieve en extensieve veehouderij en in de multifunctionele landbouw.

Luisteren en vragen stellen

Mijn ontwerpen komen tot stand door goed te luisteren naar u als opdrachtgever en door de juiste vragen te stellen. Past het ontwerp in de omgeving? Herkent u zich erin? Voelt u zich thuis met een tevreden gevoel? Dan is mijn doel bereikt!

ir. G.L. Elling

projectleider bouw

ir. G.L. Elling

06-51363467
gelling@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden”

De ouders van Gert runden een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. Hier ontstond Gerts interesse in de landbouw. Hij vertelt: “Ik volgde de opleiding Landbouwtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.”

Veehouderij en akkerbouw

Binnen mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in de (land)bouwkunde van de extensieve veehouderij en akkerbouw. Projectleider bouw bij Rombou is een logisch vervolg op deze studie.

Tot en met ingebruikname

Binnen Rombou en haar voorgangers heb ik sinds 2005 ervaring in het begeleiden van agrariërs bij hun uitbreidings- en nieuwbouwplannen. Mijn expertise reikt van het ontwerp tot en met de ingebruikname.

Energiespecialist

Verduurzaming en alternatieve (groene) energiebronnen worden steeds belangrijker in de bedrijfsvoering. Samen met de ondernemer kijk ik naar de totale energiebehoefte van het bedrijf en haar omgeving en welke technische mogelijkheden en kostenbesparende maatregelen er zijn.  Naast berekeningen over de terugverdientijd kijk ik ook naar de subsidie en fiscale mogelijkheden.

Klaar voor de toekomst

Ik werk het best passende ontwerp uit binnen het speelveld van regelgeving, en bouwkundige en financiële mogelijkheden. Samen met u en met collega’s werk ik uw plannen graag optimaal uit. Zodat uw bedrijf klaar is voor de toekomst.

ing. G.J.A.M. Festen

specialist ROM

ing. G.J.A.M. Festen

06-20360066
gfesten@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Complexe vragen in ruimtelijke ordening en milieu”

Na de Agrarische Hogeschool startte Gert-Jan als adviseur in de mengvoerindustrie. Vragen over bedrijfsontwikkeling en continuïteit zijn complex en hebben vaak betrekking op Ruimtelijke ordening en milieu.  Ik ondersteun ondernemers in het buitengebied hierbij, zéér interessant werk.”

Van vraag naar oplossing

Als specialist ROM heb ik sinds 2007 ervaring bij Rombou en de voorgangers. Hiervoor werkte ik als bedrijfsadviseur op het boerenerf. Ik vertaal dagelijks de vragen van ondernemers in het buitengebied naar praktische oplossingen.

Expertise Gert-Jan

Gert-Jan is specialist in de aanvraag omgevingsvergunning milieu/ bouwen en het opstellen onderbouwingen en bestemmingsplannen. 

Klant staat centraal

Als adviseur ben ik breed inzetbaar binnen de intensieve en extensieve veehouderij, en binnen de multifunctionele landbouw. Ik verplaats mij in de opdrachtgever en voel zijn wensen en vragen aan. Dit staat centraal in mijn werk bij Rombou.

Overzicht en controle

Bij Rombou houd ik het overzicht en de controle over de verschillende procedures. Ik zie de kansen en mogelijkheden en weet deze te benutten. Kortom: samen met mijn team vind ik de beste oplossing op uw vragen.

ing. D.J. Hengeveld ab

senior specialist ROM

ing. D.J. Hengeveld ab

06-22379589
dhengeveld@rombou.nl

Kantoor Lochem
Tramstraat 6
7241 CJ
Lochem
08 8236 8236

“Inmiddels weet ik wat er te koop is in de veehouderij”

De interesse voor de landbouw heeft Dick van huis uit meegekregen. Hij vertelt: “Vervolgens heb ik me verdiept in de - theoretische - achtergronden, via de Hogere Agrarische School en de Hoger Kaderopleiding intensieve veehouderij."

Meer kennis en inzicht

Als specialist ROM heb ik sinds 2002 ervaring bij Rombou en haar voorgangers. Hiervoor was ik adviseur varkenshouderij bij DLV. Ik heb door de jaren heen in verschillende regio's gewerkt en ontwikkelde zo steeds meer kennis en inzicht.

Expertise van collega`s

Door meer dan 35 jaar werkervaring weet ik wat er te koop is in zowel de intensieve als de grondgebonden veehouderij. Mijn uitdaging is om op een slimme manier uw uitbreidingsplannen te realiseren, wetend dat ik kan rekenen op de expertise van collega`s op het gebied van bouw, subsidie, financieel, fiscaal en juridisch advies.    

ing. B.B. Kolkman

senior specialist ROM

ing. B.B. Kolkman

06-22426640
bkolkman@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Samen met u en met mijn collega’s vind ik creatieve oplossingen”

Bas heeft een grote interesse in de agrarische sector. Hij volgde de HBO-opleiding Milieukunde. Bas vertelt: “Nu breng ik vanuit Rombou de theorie over milieu- en ruimtevraagstukken in de praktijk.”

Kansen benutten

Als specialist ROM heb ik sinds 2007 ervaring bij Rombou en haar voorgangers. Hiervoor werkte ik op detacheringsbasis bij verschillende gemeenten. Een ervaring die zich nu uitbetaald: ik houd overzicht en controle over de procedures, ik zie de kansen en weet deze te benutten.

Breed inzetbaar

Ik ben breed inzetbaar in mijn vakgebied. Zowel binnen de in- en extensieve veehouderij als binnen de multifunctionele landbouw. Samen met u en met mijn collega’s vind ik graag de creatieve oplossingen voor al uw vragen.

ing. S. Kondring

specialist ROM

ing. S. Kondring

06-22710404
skondring@rombou.nl

Kantoor Lochem
Tramstraat 6
7241 CJ
Lochem
08 8236 8236

“Efficiënt en doelgericht samenwerken aan mooie plannen”

Na de opleiding HAS Veehouderij-Plattelandsontwikkeling volgde Sander de hbo-opleiding Vastgoed & Grondverkeer (rentmeester). Hij vertelt: “De combinatie van beide studies sluit goed aan bij melkvee- en varkensbedrijven en functieverandering."

Financiële en fiscale kennis

Als specialist ROM werk ik nu sinds 2007 bij Rombou en haar voorgangers. Hiervoor werkte ik ruim vier jaar bij Flynth, een landelijke accountancyorganisatie. Deze financiële en fiscale kennis komt in de praktijk nog steeds goed van pas.

Enkele voorbeelden

Een greep uit Sanders projecten van de laatste zes jaar:

  • innovatieve stallen met geconditioneerde ventilatie- en luchtwassystemen;
  • ruimtelijke onderbouwingen tweede bedrijfswoning;
  • functieverandering naar wonen of werken;
  • opstellen bestemmingsplannen.

Efficiënt, doelgericht en samen

Bij Rombou begeleid ik ondernemers in het buitengebied bij het realiseren van hun plannen. Vanaf de planvorming tot aan de vergunningenaanvraag. Ik werk efficiënt, doelgericht en samen met andere partijen aan mooie plannen.

"Wij zetten een abstract ontwerp om in een tastbaar resultaat"

ir. J.P.E. Overbeek

ing. E.W. Lamberts

senior specialist ROM

ing. E.W. Lamberts

06-51567142
elamberts@rombou.nl

Kantoor Haarlem
Menno Simonszweg 101
2014 SC
Haarlem
08 8236 8236

“Ik spreek de taal van de ondernemer en van de ambtenaren”

Als boerenzoon was Eddies interesse in de agrarische sector al snel gewekt, zo vertelt hij: “Na de MAS heb ik Agrarische Milieukunde gestudeerd. In de praktijk heb ik gewerkt bij veehouders, akkerbouwers en tuinders."

Boeren en tuinders adviseren

De combinatie van mijn opleidingen en praktijkervaring biedt een goede mix om boeren en tuinders op een praktische manier te adviseren. Als specialist ROM heb ik sinds 1999 ervaring bij Rombou en haar voorgangers.

Ruimtelijke ordening en milieu

Mijn ervaring in ruimtelijke ordening en milieu is zeer breed. Ik werk voor ondernemers in allerlei sectoren. Ik spreek de taal van de ondernemer en van de ambtenaren. Hierdoor kan ik aanvragen soepel laten verlopen.

Maximale locatieontwikkeling

In Zuid-Holland werk ik voor alle sectoren, ook voor particulieren en niet-agrariërs die in het buitengebied wonen of werken. Bent u bezig met locatieontwikkeling en wilt u hier het maximale uithalen? Dan bent u bij mij aan het goede adres.

ing. J.B.M. Mentink

projectleider bouw

ing. J.B.M. Mentink

06-51197979
jmentink@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Wij verrichten werkzaamheden in elke fase. Samen met u!”

John volgde verschillende opleidingen in zijn vakgebied, waaronder de opleidingen HTI Bouwkunde en projectmanagement. Zijn carrière begon bij adviesbureaus en bij een bouwkundig aannemer. Hij vertelt: “Deze ervaring komt goed van pas bij de werkzaamheden die ik nu dagelijks uitvoer.
 

Controleren, begeleiden, ondersteunen

Als projectleider controleer ik de bestekstukken voor de aanbesteding en begeleid ik de aanbesteding en de bouw. Daarnaast ondersteun ik opdrachtgevers bij bouwgeschillen. U kunt mij ook los van de eigen projecten bij Rombou inhuren. Ik ben breed inzetbaar.

Vanuit ruime ervaring

Met de ruime ervaring binnen ons bureau verrichten wij werkzaamheden in elke fase: ontwikkeling, realisatie, onderhoud én beheer van uw gebouwen. Samen met u!”
 

ir. J.P.E. Overbeek

directeur

ir. J.P.E. Overbeek

06-53860693
joverbeek@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Wij zetten een abstract ontwerp om in een tastbaar resultaat”

Joost is opgegroeid op een agrarisch bedrijf met varkens en kippen. Hij vertelt: “In Wageningen deed ik de studie landbouwtechniek. Hierna startte ik als projectleider bouw bij LTO Vastgoed, een voorganger van Rombou.”

Eindverantwoordelijk voor Rombou

Als projectleider heb ik al veel complexe bedrijfsontwikkelingen begeleid, waarvan veel in de intensieve veehouderij. De laatste jaren richt ik me ook op het ontwikkelen van woningbouw op voormalige (vee)bedrijven. Sinds januari 2012 ben ik eindverantwoordelijk voor Rombou.

Veel voldoening

Voor een succesvolle bedrijfsontwikkeling werken we intensief samen in een team van specialisten. Wij zetten een abstract ontwerp om in een tastbaar resultaat waar de ondernemer trots op is. Dit geeft mij veel voldoening.

ing. W.A.B. Scheurwater

projectleider bouw

ing. W.A.B. Scheurwater

06-23226565
bscheurwater@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

Plannen maken om trots op te zijn

Na de HBO-opleiding Bouwkunde werkte Bram bij verschillende grote architectenbureaus. Hij vertelt: “Deze ervaring met het uitwerken van lastige projecten, komt mij nog dagelijks van pas, ik wil plannen maken om trots op te zijn.”

De beste projecten

Ik werk graag aan ingewikkelde projecten waarbij verschillende specialisten nodig zijn. Het bij elkaar brengen van de specialisten waarbij we samen tot een oplossing laten komen, is heel inspirerend. Dit levert voor de opdrachtgever altijd een betere, slimmere en goedkopere oplossing op. Mijn dag is geslaagd als we oplossingen hebben gevonden die we vooraf nooit voor mogelijk hadden gehouden. 

 

ing. J.P. Smit

senior specialist ROM

ing. J.P. Smit

06-51257034
jpsmit@rombou.nl

Kantoor Assen
Lauwers 14
9405 BL
Assen
08 8236 8236

“Niets is mooier dan zo vlot mogelijk uw resultaat bereiken”

Jan Pieter is opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf op een terp bij Delfzijl. Hij vertelt: “Na de Hogere Landbouwschool te Groningen heb ik verschillende functies bekleed met één rode draad: ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied."

Gepokt en gemazeld

De wet- en regelgeving wordt steeds lastiger. Dit maakt het voor ondernemers ook niet gemakkelijker om door de bomen het bos te zien. Ik ben gepokt en gemazeld in de praktijk, in functies voor de gemeente Opmeer, LTO - Utrecht, Drieklomp makelaardij en Hendrix UTD.

Zonder omwegen

In mijn functies heb ik me altijd gericht op ruimtelijke ordening en milieu. Hierin heb ik brede kennis en ervaring. Dit zet ik graag in om een brug te slaan tussen de wet- en regelgeving en uw wensen. Zodat u uw doel zonder omwegen bereikt.

In het buitengebied

Mijn vak kent veel verschillende werkzaamheden. Ik heb ervaring met allerlei projecten in het buitengebied. Soms is de weerstand groot. Toch is er voor mij niets mooiers dan zo vlot mogelijk het door u gewenste resultaat te bereiken.

ing. J.B. Teunissen

specialist ROM

ing. J.B. Teunissen

06-22503588
jteunissen@rombou.nl

Kantoor Lochem
Tramstraat 6
7241 CJ
Lochem
08 8236 8236

“Ik vind slimme oplossingen rondom vergunningen”

Jan heeft de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein doorlopen. Hij vertelt: “Ik volgde de richting veehouderij, aangevuld met de hoger kader cursus varkenshouderij. Mijn eigen ‘roots’ liggen in de landbouw.”

Eerdere werkervaring

Ik werk sinds 2009 als specialist ROM bij Rombou en haar voorgangers. Hiervoor werkte ik tien jaar als agrarisch cliëntadviseur bij een accountantsorganisatie en zes jaar als buitendienstmedewerker voor verschillende voerleveranciers.

Breed inzetbaar

Vanuit Rombou ben ik breed inzetbaar. Zowel binnen de intensieve als de extensieve veehouderij.

Complexe vergunningen

Als buitendienstmedewerker hield ik mij al bezig met begeleiding rondom vergunningverlening. De complexiteit van dit werkveld is voor mij als specialist een uitdaging. Ik ga graag met u op zoek naar slimme oplossingen.

D.M. Wattimena

bouwkundig tekenaar

D.M. Wattimena

088-8886661
dwattimena@rombou.nl

Hoofdkantoor Zwolle
Jufferenwal 30
Postbus 432, 8000 AK
Zwolle
08 8236 8236

“Goede tekeningen maken met behulp van ACAD, GISKIT en Revit”

Na de MTS Bouwkunde werkte Dirk bij verschillende bedrijven. Hij vertelt: “Ik maakte kadastrale kaarten en historische tekeningen voor historisch onderzoek."

Specialisaties Dirk:

  • ACAD - milieu- en bouwtekeningen
  • GISKIT - bestemminingsplannen
  • Revit - milieu- en bouwtekeningen

Ervaring

Als tekenaar heb ik al sinds 1999 ruim ervaring bij Rombou en haar voorgangers. Ik vervaardig tekeningen met behulp van ACAD, GISKIT en Revit. Dit zijn mijn vakdisciplines.

E. Woudstra MSc

adviseur ruimtelijke ordening en milieu

E. Woudstra MSc

06-21143020
ewoudstra@rombou.nl

Kantoor Joure
Nipkowweg 13
8501 XH
Joure
08 8236 8236

“Voor een efficiënte inrichting van gebouw en erf”

Elmer is geboren en getogen in Friesland, midden tussen de agrarische bedrijven van vrienden en familie. Hij vertelt: “Ik heb mijn binding met de regio altijd behouden, ik woon er nu nog steeds en voel me er thuis.”

Uitbreiding van agrarische bedrijven

Na mijn master planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, ging ik in Súdwest-Fryslân als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening aan de slag. Ik kwam erachter dat mijn interesse écht lag bij de agrarische sector, met name de uitbreiding van agrarische bedrijven.

Kansen om te groeien

In mijn werk ligt mijn uitdaging in het zoeken naar de meest efficiënte en toekomstbestendige inrichting van gebouwen en het erf. Ik zoek constant naar creatieve oplossingen, die agrarische bedrijven met het oog op de toekomst voldoende kansen bieden om te blijven groeien.

mr. L.J. van Pelt

juridisch adviseur ROM

mr. L.J. van Pelt

06-51420826
lvpelt@rombou.nl

Kantoor Haarlem
Menno Simonszweg 101
2014 SC
Haarlem
08 8236 8236

“Ik voer juridische procedures in de agrarische sector”

Leo volgde de juridische opleiding privaatrecht, en bedrijfs- en sociaaleconomisch recht. Hij vertelt: “Na mijn studie startte ik als bedrijfsjurist en directiesecretaris bij een grote handelsonderneming voor de agrarische sector."

Keuze agrarische sector

Mijn keuze voor de agrarische sector komt voort uit mijn jeugd. Vanuit mijn familie ken ik deze sector goed en ik ben hier deels mee opgegroeid.

Opleiding bestuursrecht

In 1991 ben ik als jurist bij een standsorganisatie gaan werken. Vervolgens heb ik mij gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, milieu- en bestuursrecht. Ik volgde onder meer een opleiding bestuursrecht bij de Grotius Academie.

Gunstig resultaat behalen

Mijn expertise bij Rombou is het voeren van juridische procedures in ruimtelijke ordening, milieu- en bestuursrecht. Heeft u een geschil met een overheidsinstantie? Dan behaal ik met u een zo gunstig mogelijk resultaat.

drs. R.A.M. van Woerden

juridisch adviseur ROM

drs. R.A.M. van Woerden

06-53556635
rvwoerden@rombou.nl

Kantoor Lochem
Tramstraat 6
7241 CJ
Lochem
08 8236 8236

“De laatste jaren ligt de nadruk op MER en Natura 2000”

Rob is opgeleid als scheikundige en daarna doorgegroeid in milieu en ruimtelijke ordening. Hij vertelt: “Ik ben gespecialiseerd in omgevingsrecht voor het buitengebied en werk nu al sinds 1996 als specialist ruimtelijke ordening en milieu."

Van aanvraag tot beroep

In mijn werk regel ik vergunningen en bestemmingsplannen voor veel ondernemers. Van aanvraag tot beroep bij de Raad van State. De laatste jaren ligt de nadruk vooral op de milieueffectrapportage (MER) en Natura 2000.

Vooral veehouderijen

Als specialist begeleid ik diverse projecten en plannen, in het bijzonder veehouderijen. Ik stel milieueffectrapportages en ruimtelijke onderbouwingen op. Ook vraag ik vergunningen aan bij Natura 2000-gebieden. Tot slot bied ik juridisch advies over vergunningen, handhaving en bezwaar en beroep.