U bepaalt zelf de koers en stapt nu al over op duurzame energie.
 
 
U ziet wel wat de nieuwe wet- en regelgeving wordt.

Duurzame bedrijfsvoering  

Als ondernemer komt er veel op je af onder de noemer ‘verduurzaming’. Naast de wettelijke verplichtingen ten aanzien van bijvoorbeeld energiebesparing ziet u wellicht kansen om maatregelen te treffen om zo zelf een steentje bij te dragen.

De noodzaak tot het verduurzamen van uw bedrijfslocatie is inmiddels duidelijk. Er zijn echter diverse en zeer uiteenlopende mogelijkheden om concrete maatregelen of voorzieningen te treffen. Het kan gaan om aanpassingen in het  gebouw door te isoleren of anders te gaan verwarmen. Er kan ook worden gekeken naar de installaties en voorzieningen in het gebouw: valt hier een besparing te halen (verlichting, ventilatie en koeling). Tot slot is het mogelijk om zelf energie op te wekken ten behoeven van het eigen gebruik of zelfs terug levering.

Verschillende mogelijkheden met een uiteenlopende terugverdientijd.

Onze specialisten kunnen in beeld brengen welke maatregelen en/of voorzieningen in uw situatie een bijdrage leveren aan een duurzame bedrijfsvoering en financieel rendabel zijn.


'Op naar een duurzaam rendement met respect voor mens, milieu en omgeving!'

Energiebesparingsplicht

Wist u al dat bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder? De maatregelen zijn per sector verschillend. Per 1 juli 2019 geldt een informatieplicht voor bedrijven die boven de grenswaarden uitkomen. Bedrijven moeten aan het bevoegde gezag (RVO) melden, welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen.  

Rombou heeft in samenwerking met Flynth een online rekentool ontwikkeld om te bepalen of de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing is. We kunnen in beeld brengen aan welke verplichtingen u moet voldoen en welke maatregelen u moet treffen. Meer informatie hierover op de website van Flynth

 


 

Dit is wat wij doen

  • Analyse energieverbruik en mogelijke toepasbare energiebesparende maatregelen
  • Investeringsraming en subsidiemogelijkheden energiebesparende maatregelen
  • Mogelijkheden voor energieopwekking in beeld brengen
‘Samen grijpen we nieuwe kansen aan.’ – Joost Overbeek

Blogs over duurzame bedrijfsvoering

26-01-2024 - In de Nieuwe Oogst van 18 augustus 2023 informeerden wij u eerder over de Energiebesparingsplicht in de...
12-01-2024 - Na meerdere malen uitstel is per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. In de Omgevingswet worden 26...
08-12-2023 - Op diverse locaties in Nederland kopen of pachten/ huren investeerders op dit moment glastuinbouwbedrijven om vervolgens...
02-11-2023 - Wij houden goed in de gaten wat er gebeurt met de regels over vergunningsplicht bij intern salderen. Vergunningsplicht voor...
Rombou Bladerboek

Rombou Bladerboek

Een aantal van onze projecten zijn gebundeld in het Rombou Bladerboek. Kijk er eens doorheen!

Onze experts in Duurzame Bedrijfsvoering

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn