U pakt zelf de regie.
 
 
U laat u leiden door anderen of omstandigheden.

Juridische zekerheid  

Heeft u juridische vraagstukken rondom uw bedrijfslocatie, bijvoorbeeld een conflict op het gebied van vergunningverlening of een verzoek om handhaving van een omwonenden? Wij staan u met raad en daad terzijde waarbij wij de toekomst van onderneming voorop stellen. 

Bij juridische vraagstukken gerelateerd aan het bouwen, het gebruik van bedrijfsgebouwen en gronden en het uitvoeren van activiteiten kunnen we u begeleiden en ontzorgen. Onze juridische adviseurs kennen de procedures en weten op welk moment het noodzakelijk is om in actie te komen. Vaak zijn het formele stappen die moeten worden genomen, maar die noodzakelijk zijn om het toekomstperspectief van de onderneming veilig te stellen. Alle stappen worden vooraf  eerlijk en duidelijk met u doorgesproken: wat zijn de (financiële) consequenties, wat zijn de sterke en zwakke punten en wat is de kans van slagen. Uiteindelijk heeft u altijd het laatste woord hebt: u beslist.

'Juridische zekerheid op elk moment in het proces.'
 

Dit is wat wij doen  

  • Bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures voor vergunningen en bestemmingsplannen
  • Begeleiding in handhavingstrajecten (verzoek om handhaving, last onder dwangsom en bestuursdwang)
  • Vragen over leges
  • Agrarische bedrijfsvoering: mest, productierechten en bedrijfstoeslagen
‘Rombou staat u met raad en daad terzijde.’ – Joost Overbeek

Blogs over Juridische Zekerheid

12-08-2021 - Ondernemers die hun PAS-melding wensen te legaliseren en hiervoor een verzoek hebben ingediend bij RVO, hebben een brief...
06-05-2021 - Bij een wijziging waarbij geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentie situatie is...
15-04-2021 - Bent u voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden op uw bedrijfslocatie te...
23-03-2021 - De Rechtbank Noord-Nederland heeft de natuurvergunning van een melkveehouder vernietigd omdat er twijfel is over de...
Rombou Bladerboek

Rombou Bladerboek

Een aantal projecten hebben we gebundeld in het Rombou Bladerboek. Kijk er eens doorheen!

Onze juridische experts

Karin Arkink

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist RO en Milieu
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Adviseur RO en milieu
06-51 25 70 34 LinkedIn