U pakt zelf de regie.
 
 
U laat u leiden door anderen of omstandigheden.

Juridische zekerheid  

Heeft u juridische vraagstukken rondom uw bedrijfslocatie, bijvoorbeeld een conflict op het gebied van vergunningverlening of een verzoek om handhaving van een omwonenden? Wij staan u met raad en daad terzijde waarbij wij de toekomst van onderneming voorop stellen. 

Bij juridische vraagstukken gerelateerd aan het bouwen, het gebruik van bedrijfsgebouwen en gronden en het uitvoeren van activiteiten kunnen we u begeleiden en ontzorgen. Onze juridische adviseurs kennen de procedures en weten op welk moment het noodzakelijk is om in actie te komen. Vaak zijn het formele stappen die moeten worden genomen, maar die noodzakelijk zijn om het toekomstperspectief van de onderneming veilig te stellen. Alle stappen worden vooraf  eerlijk en duidelijk met u doorgesproken: wat zijn de (financiële) consequenties, wat zijn de sterke en zwakke punten en wat is de kans van slagen. Uiteindelijk heeft u altijd het laatste woord hebt: u beslist.

'Juridische zekerheid op elk moment in het proces.'
 

Dit is wat wij doen  

  • Bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures voor vergunningen en bestemmingsplannen
  • Begeleiding in handhavingstrajecten (verzoek om handhaving, last onder dwangsom en bestuursdwang)
  • Vragen over leges
  • Agrarische bedrijfsvoering: mest, productierechten en bedrijfstoeslagen
‘Rombou staat u met raad en daad terzijde.’ – Joost Overbeek

Blogs over Juridische Zekerheid

22-04-2022 - Onlangs heeft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer het besluit aangeboden om de Omgevingswet naar...
03-03-2022 - Het programma voor legalisatie van PAS-meldingen is inmiddels vastgesteld en ingegaan op 28 februari 2022. Voor de legalisatie...
17-02-2022 - Heeft het uitstellen van de Omgevingswet invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden op mijn bedrijf? Het gebruik van gronden...
12-08-2021 - Ondernemers die hun PAS-melding wensen te legaliseren en hiervoor een verzoek hebben ingediend bij RVO, hebben een brief...
Rombou Bladerboek

Rombou Bladerboek

Een aantal projecten hebben we gebundeld in het Rombou Bladerboek. Kijk er eens doorheen!

Onze juridische experts

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Martijn Veldhuis

Adviseur Bedrijfslocatie
06-57 54 70 93 LinkedIn