Bewust bouwen  

Bij de investering in een gebouw volgt Rombou een grondige werkwijze. Wij brengen in beeld welke mogelijkheden er zijn, welke stappen wanneer moeten worden genomen en waar de kritische keuzemomenten liggen om te komen tot een goed doordacht bouwplan.

De wetten en regels bepalen in de basis de noodzakelijke procedures om te komen tot de realisatie. Door in een vroegtijdig stadium de keuzemomenten en mijlpalen in beeld te brengen is duidelijk welke keuzes en stappen u op welk moment moet nemen. Gasloos, duurzaam, energieneutreaal of circulair bouwen, het kan allemaal! Wij brengen in beeld wat de consequenties zijn voor uw plan. U maakt geen keuze met uw onderbuik, maar een onderbouwde bewuste keuze!

Komen de plannen tot uitvoering dan kunnen we u begeleiden bij de bouw zodat u zich kunt richten op waar u goed in bent: het leiden van een onderneming. Wij ontzorgen u door het bouwproces van aanbesteding tot realisatie professioneel te begeleiden.

‘Inzicht geven in de bouwmogelijkheden zodat u een bewuste keuze kunt maken!’

 

Integraal advies

Investeringen in (ge)bouwen hebben vaak ook grote bedrijfskundige, fiscale en juridische gevolgen en wellicht kunt u aanspraak maken op subsidies. Onze collega’s van Flynth hebben deze expertise in huis. Samen bieden we u graag een integraal advies. 

Rombou volgt een grondige werkwijze waarbij verschillende specialisten als één team met één aanspreekpunt voor u werken. Hierbij onderscheiden wij 6 fasen.

Dit is wat wij doen

  • Planning complete proces van A tot Z
  • Investeringsraming en toetsing financiële haalbaarheid
  • Bestek en aanbesteding
  • Bouwbegeleiding, bouwcontroles en directievoering
‘Breng in een vroegtijdig stadium de keuzemomenten en mijlpalen in beeld. ’ – Joost Overbeek
Fase 1 Initiatief

Fase 1 Initiatief

In de initiatieffase brengt Rombou eerst uw ideeën in kaart. Vervolgens stellen we de kaders vast door de kansen en kritische punten in beeld te brengen. Ook voeren we een (voor)overleg met het bevoegd gezag.​
Fase 2 Ontwerp

Fase 2 Ontwerp

Na de initiatieffase start Rombou met het ontwerp, ‘van grof naar fijn’. De ontwerpfase is hét moment om bouw- en projectkosten te beïnvloeden. Daarom besteedt Rombou veel aandacht aan deze fase.​
Fase 3 Vergunningen

Fase 3 Vergunningen

In de vergunningenfase vertalen we het ontwerp naar tekeningen en onderbouwingen voor de vergunnings aanvraag. We intensiveren het overleg met bevoegd gezag.​
Fase 4 Aanbesteding

Fase 4 Aanbesteding

Vergunningen binnen? Dan start de aanbestedingsfase: we stellen het bestek op en de bouwwerkzaamheden worden aanbesteed, afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.
Fase 5 Realisatie

Fase 5 Realisatie

De realisatiefase is voor u meestal het interessantst. De voorafgaande fases bestonden vooral uit overleggen, keuzes en procedures. In deze fase krijgt uw project concreet vorm.​
Fase 6 In bedrijf

Fase 6 In bedrijf

Hopelijk kijkt u terug op een prettige bouwperiode en bent u blij met het resultaat. Na de ingebruikneming komen wij bij u langs om te ontdekken of alles naar behoren werkt en naar uw tevredenheid is.

Blogs over Bewust Bouwen

07-06-2024 - Het ruimte-voor-ruimte beleid in Drenthe is vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening. Wanneer er sprake is van...
21-05-2024 - We zien grote kansen voor verouderde locaties op goede plekken. Denk bijvoorbeeld aan voormalige autogarages in het centrum...
16-05-2024 - Ondernemers worden gestimuleerd om te verduurzamen, door subsidies, fiscale voordelen en financieringsvoordelen. Als je slim...
29-04-2024 - U heeft het mogelijk al gelezen in de media. Wanneer een PAS-melder schade heeft ondervonden als gevolg van het...
Rombou Bladerboek

Rombou Bladerboek

Een aantal projecten hebben we gebundeld in het Rombou Bladerboek. Kijk er eens doorheen!

Onze experts in Bewust Bouwen

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-578 23 573 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn