Direct een vergunning voor het broodnodige aanvragen.
 
 
Een vergunning aanvragen met ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Vergunningen en tekeningen  

Voordat u kunt beginnen met de ontwikkeling van uw bedrijfslocatie (uitbreiding, nieuwbouw, herbouw of verandering) moeten de noodzakelijke vergunningen zijn verleend. Wij ontzorgen u met het indienen van aanvragen en tekeningen, waarbij we rekening houden met uw toekomstwensen.

Afhankelijk van de plannen en het type project moet er een eenvoudige of uitgebreide procedure worden gevolgd. Wij gaan met u in overleg: wat zijn de plannen op korte termijn en wat zijn de ideeën op lange termijn. We bekijken wat in uw situatie handig en verstandig is om te komen tot een concrete uitvoering en ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst. Zijn de vergunningen in beeld, dan gaan onze tekenaars voor u aan de slag om het project te vertalen naar een tekening die voor de te volgen procedure noodzakelijk is. Moeten er onderzoeken worden uitgevoerd dan coördineren wij de uitvoering. Namens u dienen wij vervolgens een complete aanvraag in bij het bevoegde gezag. Regelmatig onderhouden wij het contact over de voortgang en de afgifte van de vergunning.

‘Een goed doordachte aanvraag voor een vergunning met ruimte voor toekomstige ontwikkelingen!’

 

Bestemmingsplan

In Nederland wonen en werken veel mensen in een beperkte ruimte. Logisch dat de overheid scherpe regels heeft opgesteld voor activiteiten binnen en buiten de bebouwde kom. Ontwikkelingen zijn niet zondermeer toegestaan. Een afweging met aandacht voor de omgeving, ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing is van groot belang om het plan rond te krijgen. Procedures rondom de herziening, wijziging of afwijking van het bestemmingsplan zijn dan ook vaak complex. Rombou staat u graag bij in dit proces. De adviseurs van Rombou zijn het aanspreekpunt in het proces en zorgen voor een goede coördinatie. We bespreken de plannen en ideeën en onderzoeken de mogelijkheden. Na een goede voorbereiding gaan we het gesprek aan met het bevoegde gezag. Met een goede onderbouwing is vaak meer mogelijk dan u denkt!
 

Natuur- en milieuadvies

Als ondernemer heeft u te maken met wet- en regelgeving rondom natuur en milieu. U moet over verschillende vergunningen beschikken en aan voorschriften op het gebied van energie, geluid, water, ammoniak, geur, fijn stof en bodem voldoen. De experts van Rombou hebben actuele kennis van de wet- en regelgeving. Wij stellen uw bedrijfsbelang voorop en staan garant voor een vlotte, soepele en complete afhandeling van vergunningsaanvragen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling op te stellen of zelfs een compleet milieueffectrapport (MER). Wij nemen de regie en stellen de noodzakelijke documenten op, waarbij we externe partijen inschakelen voor het uitvoeren van onderzoeken (geluid, bodem, archeologie, flora en fauna).

Dit is wat wij doen  

  • Aanvraag omgevingsvergunning (bouwen, milieu, afwijken, sloop) en natuurvergunning
  • Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling en Milieueffectrapportage (MER)
  • Bestemmingsplan, verbeelding en ruimtelijke onderbouwing
‘Wat zijn de plannen op korte termijn en de ideeën op lange termijn?’ – Joost Overbeek

Blogs over Vergunningen en Tekeningen

14-06-2024 - De gemeente moet bij woningbouwplannen rekening houden met het landbouwkundig gebruik van een aanliggend perceel. Van belang...
07-06-2024 - Het ruimte-voor-ruimte beleid in Drenthe is vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening. Wanneer er sprake is van...
21-05-2024 - We zien grote kansen voor verouderde locaties op goede plekken. Denk bijvoorbeeld aan voormalige autogarages in het centrum...
16-05-2024 - Ondernemers worden gestimuleerd om te verduurzamen, door subsidies, fiscale voordelen en financieringsvoordelen. Als je slim...
Rombou Bladerboek

Rombou Bladerboek

Een aantal projecten hebben we gebundeld in het Rombou Bladerboek. Kijk er eens doorheen!

Onze experts in Vergunningen en Tekeningen

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn