Stikstof: gevolgen en oplossingen maak uw situatie inzichtelijk

Uitspraak Raad van State

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve maatregelen voor Natura 2000-gebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Dit mag niet, want deze omgang is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Sinds de uitspraak mag het PAS niet langer worden gebruikt voor vergunningverlening.

 

Gevolgen voor de agrarische sector

Door de uitspraak geldt een vergunningplicht voor alle activiteiten met een effect (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden. Dat geldt ook voor veehouderijen, het weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond. Na de uitspraak ontstond onduidelijkheid. Daardoor konden provincies in de periode mei tot mei december 2019 geen vergunningen verlenen.

 

Oplossingen voor stikstofdepositie

Provincies hebben in december 2019 de beleidsregels voor vergunningverlening vastgesteld. Daarnaast komt de minister regelmatig met aanvullende informatie. Het ministerie doet dat onder meer op basis van adviezen van de commissie-Remkes (algemene aanpak stikstof), commissie-Hordijk (meten en berekenen), het Landbouw Collectief (voorstellen vanuit de agrarische sector) en het RIVM. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren om de stikstofdepositie te verminderen.

 

Uw stikstofsituatie in beeld

Weet u waar u aan toe bent? Rombou kan helpen met een advies op maat. We bespreken telefonisch uw vergunde, feitelijke en gewenste situatie. We brengen uw ‘ammoniakrechten’ (referentiesituatie) in beeld en maken de kansen en bedreigingen inzichtelijk. Zorg voor een compleet overzicht en breng u stikstofsituatie in beeld.

 

Aanvragen van een natuurvergunning

De nieuwe beleidsregels voor het aanvragen van een natuurvergunning voor de veehouderij zijn bekend. Nieuwe of gewijzigde activiteiten mogen geen toename van stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Met behulp van het rekenmodel AERIUS en de toepassing van intern of extern salderen kunnen we dit inzichtelijk maken.

Neem contact met mij op

Nieuws

29-04-2024 - U heeft het mogelijk al gelezen in de media. Wanneer een PAS-melder schade heeft ondervonden als gevolg van het...
19-04-2024 - Monovergisting van dierlijke mest kan een belangrijk onderdeel worden voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Mede daarom...
01-03-2024 - Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die meer duidelijkheid verschaft over...

Lees meer over stikstof

Stikstof: Achtergrondinformatie

Stikstof: Achtergrondinformatie

Op dinsdag 1 oktober 2019 protesteerden duizenden boeren op het Malieveld in Den Haag. Zij willen niet worden weggezet als milieuvervuilers. Aanleiding was de stikstofproblematiek waar we in Nederland mee te maken hebben. Hoe zit dat nou precies?
Stikstof: Interview

Stikstof: Interview

Nederland is in de ban van de stikstofproblematiek. Ook Rombou merkt dat de PAS-uitspraak van de Raad van State boerenbedrijven bezighoudt. Lars Eringfeld en Marcel van den Tillaart, allebei boer én bedrijfsadviseur bij Flynth, delen hun ervaringen.
Maatregelen Kabinet - november 2019

Maatregelen Kabinet - november 2019

Een half jaar na de uitspraak van de Raad van State over de PAS is er nog steeds veel onduidelijkheid over de uitvoering van plannen en projecten. Initiatiefnemers zien zich geconfronteerd met onzekerheid en vertraging.
Stikstof: Uitgangspunten

Stikstof: Uitgangspunten

De minister en het interprovinciaal overleg (IPO) zijn het op 29 november eens geworden over de nieuwe uitgangspunten voor het beleid voor vergunningverlening.
Stikstof: Veelgestelde vragen

Stikstof: Veelgestelde vragen

Bij agrariërs leven vaak dezelfde vragen over stikstof en natuurvergunningen. Wij beantwoorden de vragen die ons het meest gesteld worden.