Ontwerp en slimme inrichting

U wilt uitbreiden en u heeft ideeën voor een nieuw agrarisch gebouw? De landbouwkundig specialisten van Rombou werken uw ideeën en wensen graag uit tot een concreet ontwerp. Dat doen we grondig en goed. We hebben jarenlange ervaring op dit gebied.

Onze uitgangspunten:

 • Oog voor functionaliteit, arbeidsefficiëntie en dierwelzijn.
 • We denken goed na over de gewenste bedrijfsopzet. Zodat ontwikkelingen (groei) ook in de toekomst mogelijk blijven.
 • Het ontwerp sluit aan op de bestaande gebouwen.
 • Het ontwerp houdt rekening met de omgeving. De Welstandscommissie moet immers ook een positief advies geven.
 • Waar mogelijk maken we gebruik van innovatieve concepten (energie, mest, materiaalgebruik).

 

 

Wat kan Rombou op het gebied van stalontwerp voor u betekenen?​

 • Ontwerp van stallen en alle overige agrarische gebouwen
 • Stalontwerp voor de varkenshouderij
 • Stalontwerp voor de melkrundveehouderij
 • Stalontwerp voor de pluimveehouderij
 • Stalontwerp voor de geitenhouderij
 • Stalontwerp voor de paardenhouderij
 • Stalontwerp voor de schapenhouderij
 • Stalontwerp voor de kalverhouderij
 • Check Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
 • Opstellen ventilatieadvies
 • Coördinatie veiligheids- en gezondheidsplan
 • Overleg met Welstand en de gemeente
 • Onafhankelijk advies stalinrichting
 

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen?Blijf op de hoogte