Romblog

Bewuste keuzes bij stallenbouw

Door: René Stevens 01 februari 2019

De afgelopen jaren zijn de bouwkosten voor stallen fors gestegen. Weloverwogen keuzes maken op het gebied van afmetingen, dierenwelzijn, automatisering en luxe zijn noodzakelijk om noodzakelijk voor een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst.

Recent is adviseur Gert Elling geïnterviewd door de Boerderij over het onderwerp. U leest hier het volledige artikel.

Een jaar extra voor sanering van asbestdaken

Door: Gert Elling 11 oktober 2018

De uiterste datum voor het saneren van asbesthoudende dakbedekking is opgeschoven van 1 januari 2024 naar 31 december 2024.

lees verder

Nieuwe normen voor brandveiligheid

Door: Bram Scheurwater 29 maart 2018

Het bouwbesluit stelt sinds 2012 een maximum eis van 2.500m2 staloppervlak per brandcompartiment. In veel nieuwe stallen kan het vanuit dierenwelzijn of bedrijfsvoering nodig zijn om een groter compartiment te maken. Het bouwbesluit staat dat toe. Bij de vergunningaanvraag moet dan aangetoond worden dat de gewenste (grotere) stal even brandveilig is als een stal van 2.500m2.

lees verder

Geïsoleerd dak levert geld op

Door: Gert Elling 22 september 2017

In 2024 moeten alle asbestdaken op stallen vervangen zijn door asbestvrije dakbeplating. Voor een ligboxenstal kan gekozen worden voor een geïsoleerde of ongeïsoleerde dakplaat als nieuwe dakbedekking. Een geïsoleerd dak heeft voordelen zoals minder hittestress bij de dieren, een mogelijke reductie op de ammoniakemissie en de mogelijkheid voor fiscaal voordeel. Nadeel van een geïsoleerd dak is dat deze een grotere investering vraagt.

lees verder

Energiebesparing ook voor u verplicht?

23 mei 2017

Handhaving energiebesparende maatregelen naar verwachting mogelijk per 1 juli 2017.

 

lees verder

Bouwrevolutie in de vleeskuikensector

Door: Jelle Feenstra 11 oktober 2016

De omschakeling naar dierwelzijnsvriendelijkere huisvestingssystemen in de pluimveehouderijsector is in volle gang. ‘Dat vraagt om een nieuwe, vooral slimmere benadering van bouwen, inrichten en ventileren’, stelt specialist pluimveehouderij Joost Overbeek van Rombou.

 

lees verder