Romblog

Informatiebijeenkomst en zitdag bestemmingsplan buitengebied Twenterand

09 juni 2017

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is dit plan belangrijk voor u. Het plan is voor de komende 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Er zijn onder andere regels voor bouwen, de maximale omvang van functies en activiteiten en de vorm van het bouwperceel opgenomen. Het bestemmingsplan buitengebied Twenterand ligt vanaf 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage.

lees verder

Vergunning Twence blijft in stand

Door: Rob van Woerden 09 juni 2016

De Nbw-vergunning voor mestverwerking door Twence, locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in stand gelaten. Rombou heeft de de passende beoordeling voor dit project gemaakt. Op basis daarvan heeft provincie Overijssel de vergunning afgegeven. 

lees verder

Open dag Bloo Vilsteren

Door: Jan Teunissen 05 januari 2016

Op vrijdag 15 januari viert de familie Bloo de ingebruikname van de nieuwe ligboxenstal met een open dag. Belangstellenden zijn tussen 09.30 en 16.00 van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

lees verder

Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen

Door: Jan Teunissen 16 december 2015

Nadat in het voorjaar van 2015 het voorontwerp van het Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen ter visie heeft gelegen, ligt het ontwerp van het plan en het daarbij behorende ontwerp planMER met ingang van donderdag 17 december 2015 gedurende 6 weken (tot en met woensdag 27 januari 2016) ter inzage.

lees verder