Twee coöperaties opgericht voor collectieve waterzuivering.

Door: Bram Scheurwater 12 februari 2018

De adviescombinatie Rombou, Flynth en Inno Agro hebben 11 tuinbouw collectieven geholpen bij het opstellen van een businessplan. In het businessplan wordt beschreven hoe elk tuinbouwcollectief een gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie gaat ontwikkelen. Elk collectief krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om de collectieve oplossing te realiseren. In de tussentijd hoeft niet te worden voldaan aan de zuiveringsplicht. Een plicht waar individuele bedrijven al vanaf 1 januari 2018 aan moeten voldoen.

Collectieven opgericht!
Voor de collectieven West 10 en West 33 wordt het maatwerk bijna verleend. Vooruitlopend daarop zijn de eerste stappen richting realisatie al gezet. Op 30 januari zijn de coöperaties Waterzuivering West 10 en West 33 opgericht.

Oplossingsrichtingen zoeken
De technieken en oplossingsrichtingen rondom het gezamenlijk zuiveren van water zijn divers. Daarom wordt het aankomende jaar gebruikt om gezamenlijk het benodigde nadere onderzoek naar waterzuivering te doen en de oplossingsrichting en het businessplan verder te concretiseren. Het uiteindelijke doel is om voor de leden van het collectief te zorgen voor de meest efficiënte en duurzame invulling van hun waterhuishouding.

Heeft u vragen over de zuiveringsplicht of nul-lozing, dan kunt u contact met ons opnemen.

Blijf op de hoogte