U bepaalt zelf de koers en stapt nu al over op duurzame energie.
 
 
U ziet wel wat de nieuwe wet- en regelgeving wordt.

Duurzame bedrijfsvoering  

Als ondernemer komt er veel op je af onder de noemer ‘verduurzaming’. Naast de wettelijke verplichtingen ten aanzien van bijvoorbeeld energiebesparing ziet u wellicht kansen om maatregelen te treffen om zo zelf een steentje bij te dragen.

De noodzaak tot het verduurzamen van uw bedrijfslocatie is inmiddels duidelijk. Er zijn echter diverse en zeer uiteenlopende mogelijkheden om concrete maatregelen of voorzieningen te treffen. Het kan gaan om aanpassingen in het  gebouw door te isoleren of anders te gaan verwarmen. Er kan ook worden gekeken naar de installaties en voorzieningen in het gebouw: valt hier een besparing te halen (verlichting, ventilatie en koeling). Tot slot is het mogelijk om zelf energie op te wekken ten behoeven van het eigen gebruik of zelfs terug levering.

Verschillende mogelijkheden met een uiteenlopende terugverdientijd.

Onze specialisten kunnen in beeld brengen welke maatregelen en/of voorzieningen in uw situatie een bijdrage leveren aan een duurzame bedrijfsvoering en financieel rendabel zijn.


'Op naar een duurzaam rendement met respect voor mens, milieu en omgeving!'

Energiebesparingsplicht

Wist u al dat bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder? De maatregelen zijn per sector verschillend. Per 1 juli 2019 geldt een informatieplicht voor bedrijven die boven de grenswaarden uitkomen. Bedrijven moeten aan het bevoegde gezag (RVO) melden, welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen.  

Rombou heeft in samenwerking met Flynth een online rekentool ontwikkeld om te bepalen of de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing is. We kunnen in beeld brengen aan welke verplichtingen u moet voldoen en welke maatregelen u moet treffen. Meer informatie hierover op de website van Flynth

 


 

Dit is wat wij doen

  • Analyse energieverbruik en mogelijke toepasbare energiebesparende maatregelen
  • Investeringsraming en subsidiemogelijkheden energiebesparende maatregelen
  • Mogelijkheden voor energieopwekking in beeld brengen
‘Samen grijpen we nieuwe kansen aan.’ – Joost Overbeek

Blogs over duurzame bedrijfsvoering

24-11-2021 - Per 2 oktober 2021 is er een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) in werking getreden. De wijziging houdt...
18-10-2021 - Binnen Flynth-Rombou is het van belang om projecten goed en strategisch aan te pakken met integraal advies. Dit doen wij door...
15-10-2021 - Op de habitatkaarten wordt bijgehouden waar beschermde diersoorten en vegetaties van nature vóórkomen. De leefgebiedtypenkaart...
01-07-2021 - De prijs van CO2 rechten in het EU-Emissions Trading System hebben in 2021 een flinke stijging laten zien....
Rombou Bladerboek

Rombou Bladerboek

Een aantal van onze projecten zijn gebundeld in het Rombou Bladerboek. Kijk er eens doorheen!

Onze experts in Duurzame Bedrijfsvoering

Karin Arkink

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Rene Brummelman

Junior Adviseur Ruimtelijke Ordening
06-50 05 64 25 LinkedIn

Allart Lok

Adviseur Ruimtelijke ordening
06- 50 05 64 04 LinkedIn