Veldopstelling zonnepanelen bij glastuinbouwbedrijf

Bij een glastuinbouwondernemer die op circa 4,5 hectare glasopstanden potplanten teelt is de bedrijfsvoering erop gericht om zo zuinig mogelijk om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en de omgeving waar zij gevestigd zijn. De visie wordt doorgevoerd in alle haarvaten van het bedrijf.

Zo is er op het bedrijf ten aanzien van de waterhuishouding sprake van nul-lozing. De eis van afnemers is dat de CO2-foodprint van de geteelde producten zo laag mogelijk is. Om die reden is het bedrijf enkele jaren geleden aangesloten op een aardwarmtebron. Vanwege de aansluiting op de aardwarmtebron is de WKK-installatie verwijderd. Om toch op een duurzame wijze elektriciteit op het eigen bedrijf op te kunnen wekken, is er circa 200.000 kWh aan zonnepaneelvermogen op de daken van de bedrijfsruimtes geïnstalleerd. De geïnstalleerde zonnepanelen op de bedrijfsruimtes leveren onvoldoende vermogen op ten opzichte van het jaarverbruik van de kwekerij. Daarom bestond de wens bij de opdrachtgever om een perceel onbebouwde grond aan de rand van hun eigendommen in te richten met een buitenveld zonnepanelen. De opdrachtgever wilde het perceel maximaal benutten en zo veel mogelijk panelen neerleggen. Hiervoor moest gebruik gemaakt worden van een in het bestemmingsplan opgenomen vrijstellingsbevoegdheid. Er moest worden aangetoond dat deze ontwikkeling geen nadelige gevolgen had voor de verkeersveiligheid ter plaatse en ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen belemmeringen opleverde. Een deel van het perceel is tevens gelegen in de beschermingszone van een waterkering. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken moest daarom ook bij het Hoogheemraadschap van Delfland een watervergunning worden aangevraagd.

Rombou heeft het volledige vergunningentraject bij de gemeente en het hoogheemraadschap verzorgd. Na een eerste afwijzing van de gemeente Westland zijn we doorgegaan en opnieuw in gesprek getreden. Het was geen gemakkelijk traject en er was heel wat doorzettingsvermogen nodig. Uiteindelijk zijn alle benodigde vergunningen verkregen en kan deze ondernemer verder met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

‘“Er was heel wat doorzettingsvermogen voor nodig maar alle vergunningen zijn verkregen om het bedrijf verder te verduurzamen.”’ – Robert Duijvestijn

Projectdetails

Verzorgen vergunningen ten behoeve veldopstelling zonnepanelen

  • Verdere verduurzaming bedrijfsvoering van de glastuinbouwonderneming
  • Verzorgen omgevingsvergunning bij gemeente Westland
  • Verzorgen watervergunning bij Hoogheemraadschap van Delfland
  • Uitwerken van technische tekeningen waarbij rekening gehouden moest worden met de bouwtechnische eisen van bevoegd gezag

Uitgevoerd

  • Vergunningen

Downloads

Onze experts

Frank van Holsteijn

Adviseur Bedrijfslocatie
0630754552 LinkedIn

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Nog meer interessante projecten