Controleer altijd uw legesaanslag

Gepubliceerd: 31-10-2022, gezien: 760 keer
Controleer altijd uw legesaanslag

Voor veel diensten brengt de gemeente leges in rekening. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bouwvergunning worden de bouwleges meestal gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. Door de steeds stijgende bouwkosten is zijn de leges ook steeds hoger. Hierbij maakt het veel uit of de gemeente uitgaat van een lijst met vastgestelde bouwkosten per kuub of vierkante meter, of van (een schatting van) de huidige aanneemsom.  Dat is bepaald in de legesverordening. Controleer of de berekening juist is uitgevoerd.

Ook bij ruimtelijke procedures (bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan) kan het lonen om de berekening van de leges te controleren. Twee voorbeelden. Bij een woningsplitsing werden de leges gebaseerd op twee woningen omdat het gewijzigde plan twee woningen mogelijk maakte. Ons inziens paste de gemeente haar eigen legesverordening niet goed toe. Het plan maakte één extra woning mogelijk. De rechtbank was het hiermee eens en de leges werden verlaagd.

Bij een andere situatie berekent de gemeente de leges voor de planologische procedure op basis van de geschatte (hoge) bouwkosten van het bouwplan bij maximale invulling. Bij een reële invulling volgens het plan van initiatiefnemer zijn de leges  € 5.000 lager.

Het advies is daarom om op tijd (binnen 6 weken) de legesaanslag na te laten kijken en bezwaar te maken als de berekening niet klopt of onduidelijk is.

Auteur
Sander Kondring
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04

Theme picker