Opslag Duurzame Energie

Gepubliceerd: 23-12-2019, gezien: 890 keer

Je kan er in het nieuws niet omheen: de gevreesde verhoging van de ODE belasting gaat door. Op 17 december heeft de eerste kamer ingestemd met de belastingplannen van Wiebes.

Opslag Duurzame Energie

Wat is nou precies die ODE belasting?
ODE staat voor Opslag Duurzame Energie en is een extra energiebelasting die geheven wordt over de inkoop van elektra en aardgas. ODE bestaat al jaren en het tarief wordt ieder jaar een beetje verhoogd. Met de opbrengst word de SDE-subsidie pot gevuld. Op zichzelf een goed principe dat de vervuiler betaald voor het vullen van deze subsidiepot. Met ingang van 2020 wordt met name de 3e schijf van de ODE sterk verhoogd om zo een groter deel van de kosten bij het bedrijfsleven te leggen en minder bij het particulieren en klein MKB.

Wat is dan het probleem?
Bedrijven die veel gas of elektriciteit inkopen van het net krijgen en forse kostenverhoging. In de glastuinbouw zijn het de belichtende bedrijven die een extreme lastenstijging zien (tot enkele tonnen), terwijl de meeste onbelichte bedrijven weinig merken van het nieuw ODE tarief. De kosten worden dus niet eerlijk verdeeld over de bedrijven maar komen op de schouders van een beperkt aantal ondernemers. De kostenverhoging is bij deze bedrijven zo hoog dat financieel gezonde bedrijven plotseling moeten vrezen voor het voortbestaan.

De enorme bedragen die de onderneming aan ODE afdraagt zijn niet meer beschikbaar om te investeren in verduurzaming van het eigen bedrijf. Bovendien stimuleert deze ODE verhoging om de benodigde elektra zelf op te wekken met WKK's en zal de CO2 emissie van de sector toenemen in plaats van dalen. Het ODE tarief voor inkoop van aardgas gaat ook fors omhoog, maar het WKK-gas is vrijgesteld van energiebelasting. Veel aardgas verstoken in een WKK is financieel interessanter dan extra elektra inkopen.

Averechts effect
Ondernemers zullen de plannen voor verduurzaming door bijvoorbeeld warmtepompen, actieve ontvochtiging en luchtbehanding in de ijskast zetten. Het hogere tarief voor ODE belasting heeft dus een averechts effect op het verduurzamen van de sector!

 

Auteur
Joël van Staalduinen
Adviseur Bedrijfslocatie
06- 53 90 62 32

Theme picker