Verlenen natuurvergunningen middels extern salderen

Gepubliceerd: 11-08-2021, gezien: 188 keer
Verlenen natuurvergunningen middels extern salderen

Extern salderen

Als veranderende bedrijfsactiviteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie, dan is extern salderen een mogelijkheid. Bij extern salderen wordt de toename van stikstofdepositie in de beoogde situatie gecompenseerd door het staken van stikstofactiviteit(en) op een andere locatie(s). Hierbij geldt wel dat er een afroming is van 30% van het saldogevende bedrijf. Het saldogevende bedrijf moet beschikken over de vereiste milieutoestemmingen en de bedrijfsgebouwen moeten nog intact zijn.

Let op, op dit moment is extern salderen nog niet in alle provincies mogelijk. In Utrecht en Noord-Holland is extern salderen met een saldogevende veehouderij die op 4 november 2019 beschikte over dier- of fosfaatrechten nog niet toegestaan. In Gelderland is extern salderen met een agrarisch bedrijf niet toegestaan, maar verleasen is wel toegestaan.

 

Stikstofdepositiebank

Door de instelling van een micro- en doelgerichte depositiebank moet vergunningverlening voor projecten met stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden weer op gang komen.De microdepositiebank wordt door de provincies gezamenlijk benut voor vergunningverlening aan projecten met een (toename van) stikstofdepositie van maximaal 0,05 mol N/ha/jaar.

De doelgerichte depositiebank wordt afzonderlijk per provincie benut voor projecten met economisch of maatschappelijk belang. Provincies bepalen zelf welke projecten dit zijn, dit kunnen ook projecten zijn met een stikstofdepositie van meer dan 0,05 mol N/ha/jaar.

De depositiebanken worden gevuld met stikstofdepositie die overblijft bij extern salderen en door het opkopen van bedrijven (o.a. opkoopregeling piekbelasters). De depositiebank moet eerst gevuld zijn alvorens bedrijven hiervan gebruik kunnen maken.

In het verleden bleek dat vergelijkbare stikstofdepositiebanken juridisch niet houdbaar waren. Het is daarom de vraag of en hoe de herkomst en bestemming van stikstofdepositie nu wel voldoende kan worden onderbouwd in deze depositiebank.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker