Waarom kan een positieve weigering goed nieuws zijn?

Gepubliceerd: 26-07-2021, gezien: 616 keer
Waarom kan een positieve weigering goed nieuws zijn?

Waarom is het goed nieuws als ik van de provincie een positieve weigering op mijn aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de bouw van een glastuinbouwcomplex op een perceel landbouwgrond ontvang?

Sinds de uitspraak door de Raad van State inzake de Logtsebaan van 20-01-2021 is voor het zogenaamde intern salderen de vergunningplicht in het kader van de Wnb vervallen. Er moet dan wél worden aangetoond dat er geen significante negatieve effecten te verwachten zijn voor de stikstofdepositie. Als de provincie tot de conclusie komt dat er inderdaad geen toename is van de stikstofdepositie van het nieuwe gebruik (glastuinbouw) ten opzichte van de referentiesituatie (landbouwkundig gebruik), ontvangt de aanvrager een zogenaamde positieve weigering. Feitelijk hoeft deze glastuinbouwondernemer geen Wnb vergunning aan te vragen. Echter, een besluit door de Provincie geeft zekerheid aan de glastuinbouwondernemer dat zij de gemaakte berekeningen accepteert en het ‘omzetten’ ziet als intern salderen.
 

Auteur
Robert Duijvestijn
Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker