Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer om gebruik te maken van het Economisch Herstelfonds?

Gepubliceerd: 22-12-2021, gezien: 710 keer
Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer om gebruik te maken van het Economisch Herstelfonds?

Nederland ontvangt geld uit het Economisch Herstelfonds voor besteding via het plattelandsbeleid. De Investeringsregeling Groen-economisch Herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch Herstel, worden hiermee gefinancierd.   

De Investeringsregeling richt zich op investeringen voor precisielandbouw, digitalisering, duurzame bedrijfsvoering en natuur inclusieve landbouw & kringlooplandbouw 

Op dit moment is er nog geen investeringslijst of inhoudelijke uitwerking van de regeling bekend. Eerder werd verwacht dat de subsidie Investeren in groen-economisch herstel vanaf 6 december 2021 aangevraagd kon worden. De overheid heeft echter meer tijd nodig om de subsidie klaar te maken. Daarom begint de aanvraagperiode later dan gepland.

Het tijdspad voor indienen deze aanvraag zoals dat nu door RVO gecommuniceerd wordt, is van 20 december 2021, 9:00 uur tot en met 14 februari 2022, 17:00 uur.

Als de subsidie definitief is, komt deze in de Staatscourant. Hierna worden de subsidieregels zo snel mogelijk gedeeld. Wilt u mogelijk gebruik maken van deze subsidieregeling? Hou dan (social) media goed in de gaten.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker