Loenen - Brugman

Marcel Brugman zette in 2012 in op groei van zijn melkveebedrijf. Na een nieuwe jongveestal volgde uitbreiding van de melkveestal. Dit laatste kon door tijdig en snel handelen worden uitgevoerd met traditionele roosters. Resultaat: een stal met een goedkopere vloer en een stal volledig naar wens van de melkveehouder.

Ruimte voor 120 koeien

Marcel Brugman melkt in Loenen momenteel zo’n 110 koeien met twee melkrobots. Er is ruimte voor zo’n 120 melkkoeien en die komen er ook, stelt de melkveehouder. ‘Deze winter kalven twintig vaarzen, dus er is nog wel wat extra aanwas.’

Inzet op groei vanuit eigen opfok, dat is ook de wijze waarop Brugman zijn strategie een paar jaar geleden startte. De bestaande jongveestal zat vol en voldeed met name voor de jongere kalveren niet geheel naar wens. Daarop bouwde hij in 2012 een stal voor de kalveren van 0 tot 6 maanden. De ruimte die in de bestaande stal vrijkwam, werd omgebouwd voor het oudere jongvee en leverde zo ruim twintig extra plaatsen op.

'Ik kan niet anders concluderen dan dat het goed geslaagd is. De koeien lopen erg goed op de robot. Eigenlijk vertellen de koeien ook het beste of het goed loopt of niet.'

Door de inzet op groei waren wel meer ammoniakrechten vereist. Brugman boert in een gebied dicht tegen het bos aan en midden in een omgeving aangemerkt als Natura 2000. Hij riep de hulp in van Sjoerd Elgersma van Rombou die de NB-vergunning aanvroeg en ammoniakrechten wist te regelen en deze om te zetten ten bate van zijn bedrijf.

Traditionele roosters

In 2014 kwamen er nogmaals ammoniakrechten vrij. Voor de realisatie van groei in jongvee- en melkveestapel kon Brugman die erg goed gebruiken. In overleg met Sjoerd Elgersma ondernam deze gelijk actie en het lukte tijdig die rechten te bezetten. Bijkomend belang van het tijdige regelen was dat de melkveehouder nog onder het oude besluit huisvesting viel bij de uitbreiding. Dat betekende dat emissiearm bouwen nog niet verplicht was. ‘Ik heb daarop gekozen voor roosters boven de mestkelder’, vertelt Brugman. ‘Daar heb ik meer vertrouwen in dan in een emissiearme stalvloer. En minstens zo belangrijk: het scheelde flink in de kosten.’

‘Dat komt vooral doordat Rombou de paden weet en tijdig wist te handelen’

De ondernemer legde nu de vloer voor circa 35 euro per m2. Anders was dat opgelopen naar 130 euro per m2. Opgeteld scheelt dat waarschijnlijk ruim 60.000 euro. ‘Dat komt vooral doordat Rombou de paden weet en tijdig wist te handelen’, speelt Brugman de credits richting zijn adviseur. ‘Zelf kan en wil ik dat niet allemaal bijhouden.’

Goed lopende stal

Waar hij zich volop op richt, is zijn veestapel. Zowel de kalverstal als de uitgebreide melkveestal bevallen daarbij erg goed. ‘De kalveren liggen nu langer op stro en hebben meer ruimte. Daarna verschuiven de dieren naar hokken met gedeeltelijk stro en roosters. Die ruimte komt de gezondheid en groei van de kalveren echt ten goede’, vertelt de melkveehouder. ‘Ook werkt de nieuwe kalverenstal vlotter doordat we het stro nu op een zolder boven de kalveren hebben liggen. We schuiven zo voor het opstrooien simpel wat stro erbij in.’

Vlotter werken en meer ruimte voor de koeien is ook wat de uitbreiding van de melkstal biedt. Deze is breder geworden en voor en achter verlengd. Aan de noordzijde creëerde Brugman een extra voergang om voldoende vreetplaatsen te krijgen.

'We hebben alles rondom de bouw van de melkveestal binnen een jaar kunnen realiseren.'

Melkrobots

‘We zijn bij de uitbreiding uitgegaan van de melkrobots. Om daarvoor de beste looplijnen te creëren heb ik samen met Gert Elling van Rombou en een specialist van Lely alles doorgelopen’, licht de melkveehouder toe. ‘Ik kan niet anders concluderen dan dat dat goed geslaagd is. De koeien lopen erg goed op de robot. Eigenlijk vertellen de koeien ook het beste of het goed loopt of niet. En dat doen ze momenteel. Ze produceren goed en zijn gezond, daar gaat het mij om.’

Inmiddels biedt de stal dus nog enige uitbreidingsruimte, die deze winter wordt benut. Nieuwe plannen inzake de stal heeft Brugman dan vooreerst ook even niet. ‘We hebben alles rondom de bouw van de melkveestal binnen een jaar kunnen realiseren. Dat is echt vlot en daar ben ik erg blij mee. Het is goed verlopen, maar het kostte ook veel energie. Daarom ligt de focus nu op verder optimaliseren.’

Bekijk hier nog meer mooie rombou projecten

Bekijk hier het project van maatschap 't Oostenenk

Bekijk hier het project van de familie Harmsen uit Hengelo

Doorboeren in de Eilandspolder

Opschalen door pro-actief handelen

"Op zoek naar originele oplossingen in het buitengebied" Sjoerd Elgersma

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte