Nieuw Wehl - Scheers

Melkveehouder Roy Scheers (39) is blij met zijn nieuwe ligboxenstal in Nieuw-Wehl. Maar het proces er naar toe was lang, stroperig en ingewikkeld. ‘Dan is het maar goed en zelfs noodzakelijk dat je deskundigheid inhuurt om er doorheen te komen’, blikt hij terug.

Loom kijken de 55 aanwezige koeien even op naar hun baas, die met de bezoeker door de stal loopt. Dan gaan ze verder met vreten. Het voerpad ligt om logistieke redenen aan de zijkant van de stal. Het bouwwerk is 50 meter lang, 20 meter breed en 7,5 meter hoog. Een mestrobot houdt de roostervloer schoon. De melkrobot staat in het midden van de stal. Scheers loopt langs de stroruimte voor de droge koeien naar zijn kantoor. Daar toont de computer een schat aan waardevolle data over zijn koeien.

Voor de Gelderse melkveehouder is het werken in de nieuwe stal ongekend luxe. Voorheen stonden de koeien aangebonden op een grupstal en was er geen computer om data te registreren. De slechte ergonomische omstandigheden daar kwamen de fysieke gesteldheid van Scheers bovendien niet ten goede. In de nieuwe stal met de nodige automatisering is dat verleden tijd en kan hij het werk grotendeels alleen af. Nu en dan komt een van zijn broers langs om een handje te helpen.

Scheers was een aantal jaren werkzaam als dierenarts in een gemengde praktijk, maar koos uiteindelijk toch volledig voor het boerenbestaan. ‘Het familiebedrijf vervult mij met zo veel trots dat ik het graag wil voortzetten’, zegt hij. Scheers boerde de laatste jaren in maatschap met zijn oom Theo Köster, die in 2015 overleed. Sindsdien staat hij er met het bedrijf alleen voor. In 2014 hadden hij en zijn oom samen het plan al opgevat om in Nieuw-Wehl een nieuwe stal te bouwen. Op deze locatie kwamen ze terecht in 2010, toen hun vorige bedrijf in de buurt van Doetinchem vanwege de komst van een industrieterrein moest worden verplaatst.

Ammoniakrechten verplaatst

Sander Kondring van Rombou begeleidde Roy Scheers bij het maken van het nieuwbouwplan en de verschillende fases daarin. Hij constateerde al snel dat de milieuvergunning op de bestaande locatie te klein was om een stal van toekomstbestendige omvang te kunnen bouwen. Op de oude locatie nabij Doetinchem zaten echter nog ammoniakrechten. ‘Die hebben we naar Wehl gehaald en op basis daarvan een nieuwe NB-vergunning aangevraagd. Dat was net op tijd, want sinds 2015 bestaat die mogelijkheid niet meer.’

Vervolgens duurde het een aantal maanden voordat de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen de bouwplannen en de noodzaak daarvan beoordeeld had. Eind 2014 kwam er groen licht. Scheers mag nu 109 stuks melkvee in de nieuwe stal houden en 28 melkkoeien, 84 stuks jongvee en vier paarden in de bestaande gebouwen houden. ‘De nieuwe stal is met 83 ligboxen wat kleiner gebouwd. Maar we hebben de NB-vergunning wel meteen zo ruim mogelijk aangevraagd zodat Roy groeimogelijkheden houdt’, verduidelijkt Kondring.

‘De nieuwe stal is met 83 ligboxen wat kleiner gebouwd. Maar we hebben de NB-vergunning wel meteen zo ruim mogelijk aangevraagd zodat Roy groeimogelijkheden houdt’, verduidelijkt Kondring.

Buiten bouwvlak

De volgende horde voor de nieuwbouw was de bouwlocatie van de nieuwe stal. Voor de routing was het veel handiger om de nieuwe stal voor het woonhuis te bouwen: mooi naast de bestaande gebouwen, dicht bij de voeropslag en makkelijk te bereiken voor de rijdende melkontvangst. Kondring: ‘Deze locatie viel echter buiten het bestaande bouwblok. Daarom vroegen we de gemeente in 2014 al om mee te werken aan een bouwblokverruiming.’

Het probleem waar Scheers en Kondring tegenaan liepen was dat de Raad van State net in die periode het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied had vernietigd. De gemeente Doetinchem moest zijn huiswerk overdoen. Het gevolg was een voorlopige voorziening, die bepaalde dat er in 2015 in het buitengebied zo goed als niks mocht worden gebouwd. Ondertussen moest Rombou namens Scheers wel allerlei extra stukken aanleveren ter onderbouwing van de bouwblokvergroting. Kort gezegd werd de procedure door de uitspraak van de rechter veel uitgebreider, met toetsing aan zowel het oude bestemmingsplan als delen van het nieuwe bestemmingsplan.

Archeologisch onderzoek

De bouwblokverruiming kwam uiteindelijk voor elkaar. Maar vervolgens moest er nog een landschapsplan komen, een flora- en faunascan worden gemaakt en een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Met name de laatste vertraagde de boel behoorlijk, omdat er mogelijk interessante archeologische resten waren gevonden. ‘Uiteindelijk bleek dat niet het geval, maar was de bouw wel weer vier maanden vertraagd met extra kosten voor de ondernemer. We hebben nog wel geprobeerd deze deels terug te krijgen via de gemeente. Omdat we het bedrag in verhouding tot de bouwkosten hoog vinden. Maar de gemeente wilde daar niet van weten’, zo vertelt Kondring.

Pas in het najaar van 2016 verleende de gemeente Doetinchem Scheers de omgevingsvergunning. Toen ging het ook snel. In januari 2017 was de nieuwe MDV-stal met koematrassen klaar. Rombou verzorgde de gehele vergunningenprocedure, hielp mee bij het ontwerp en verzorgde de bouwbegeleiding.

‘Bij een stal bouwen in Nederland komt zo veel verschillende regelgeving om de hoek waar je als veehouder geen weet van hebt. Dan is het fijn dat je wordt gesteund door een deskundig bedrijf die de weg weet in het woud van wet- en regelgeving.’

Investering richting half miljoen

De volledige bouw en inrichting vergde een investering van dik 450.000 euro. ‘Ik ben blij dat de melkprijs na een lange periode van slechte prijzen dit jaar zo goed is’, zegt Scheers, wiens melk wordt afgenomen door FrieslandCampina.

Een andere meevaller was dat de buurman zijn stal beschikbaar stelde voor het opfokken van Scheers’ jongvee ouder dan een jaar. Daardoor hoefde hij niet in koeienaantal te krimpen, iets wat door het verplichte fosfaatreductieplan anders wel het geval was geweest. De veehouder is blij dat de procedures achter de rug zijn en hij zich kan concentreren op melken. Hij streeft naar een melkproductie van 8.000 liter per koe met zo’n 60 melkkoeien. Een verdubbeling van de stal in de verre toekomst sluit hij niet uit, maar ligt voorlopig niet in de planning. ‘In de oude stalruimte ga ik fokken met honden, Hongaarse Viszla’s en Duitse Staanders. Dat is een hobby die ik graag wil uitbouwen tot een kleine tweede tak. Het sluit ook mooi aan bij de ervaring die ik heb als dierenarts.’

"Efficiƫnt en doelgericht samenwerken aan mooie plannen" Sander Kondring

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte