Biddinghuizen - Melkrundveehouderij


Nieuwbouw ligboxenstal

Rombou heeft voor de familie Grin in Biddinghuizen de bouw van de nieuwe ligboxenstal begeleid. Vanaf het eerste ontwerp tot en met de controle van de bouwwerkzaamheden is Rombou betrokken geweest.

Op de locatie aan de Ellerweg was sprake van een bestaande melkrundveehouderij. Gelet op de bedrijfsopzet is er een keuze gemaakt om achter de bestaande melkveestal een 0-6-0 stal met een open zijgevel te ontwerpen. De melkrobots zijn hierbij geplaatst op de grens tussen nieuw- en oud, zodat deze voor alle melkkoeien goed bereikbaar zijn.

In de nieuwe stal is een ingenieus systeem van mestscheiding togepast. De dunne fractie wordt opgeslagen in de dichte kelder onder de ligboxen en de dikke fractie wordt gebruikt als strooisel in de boxen.

 

 

Brandveiligheid

Gelet op de grootte van de stal (> 2.500 m2) moest de brandveiligheid van het ontwerp worden aangetoond met een vuurlastberekening. De omgevingsvergunning voor het bouwen en milieu is vervolgens zonder problemen door de gemeente verleend.

Aanbesteding

Om de wensen van de familie Grin goed vast te kunnen leggen, heeft Rombou de tekeningen verder uitgewerkt en is er een bestek geschreven. Op basis daarvan is een aanbesteding gehouden met meerdere aannemers. Deze aanbesteding heeft voor de familie rendement opgeleverd, aangezien er grote onderlinge prijsverschillen zaten tussen de aanbiedingen.

 

 

Realisatie

Tijdens de uitvoering is ons gevraagd een deel van de bouwbegeleiding over te nemen. Door samen met de opdrachtgever de bouwbudgetten zorgvuldig te bewaken, is het project nagenoeg binnen het budget opgeleverd.

Producten

Rombou heeft de volgende onderdelen verzorgd:

• landbouwkundig en bouwkundig ontwerp van de ligboxenstal;
• bouwtekeningen;
• opstellen vuurlastberekening;
• aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen;
• opstellen bestek (beschrijving en tekeningen);
• aanbesteding een aannemingsovereenkomst;
• bouwbegeleiding (deels).

Open Dag
In mei heeft er een open dag plaatsgevonden. Voor meer informatie zie de uitnodiging en presentatiepanelen.

 

"Het beste ontwerp binnen regelgeving en mogelijkheden" Gert Elling

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte