Fase 2 Ontwerp

Na de initiatieffase start Rombou met het ontwerp. We werken ‘van grof naar fijn’. De ontwerpfase is hét moment om bouw- en projectkosten te beïnvloeden. Daarom besteedt Rombou veel aandacht aan deze fase.‚Äč

Rombou ontwikkelt een eerste ontwerp op hoofdlijnen. Dit ontwerp vertalen we - via een voorontwerp – naar een definitief ontwerp. Naast de landschappelijke en architectonische inpassing, verhelderen we de technische opbouw (wanden, vloer, dak). Ook kiezen we de materialen.

Kostenraming en vergunningen

  • Op basis van het definitief ontwerp stellen we een kostenraming op voor de bouwkosten.
  • Hiernaast is het ontwerp uitgangspunt voor de aanvraag van vergunningen.

80% van investeringskosten

In de ontwerpfase komt tachtig procent van de investeringskosten vast te liggen. Dit terwijl de werkelijk gemaakte kosten pas volgen tijdens realisatie en gebruik. In overleg met u maken we heldere keuzes. We kunnen in deze fase een goede inschatting maken van de totale investeringen.

Afstemmen bevoegd gezag

Ook afstemming met het bevoegd gezag hoort bij deze fase. Door tijdig te overleggen, behalen we in een later stadium tijdwinst. Aan het einde van de ontwerpfase leggen we vast wat er mogelijk is. Hierna kunnen we aan de slag met de vergunningen.

Onze diensten in de ontwerpfase:

  • ontwerp;
  • kostenraming;
  • landschappelijke inpassing;
  • erf- en landschapsplan;
  • programma van eisen.

Verder naar Fase 3 Vergunningen

Terug naar Fase 1 InnitiatiefBlijf op de hoogte