Fase 3 Vergunningen

In de vergunningenfase vertaalt Rombou het definitieve ontwerp naar concrete tekeningen en onderbouwingen voor de vergunningsaanvraag. We intensiveren het overleg met het bevoegd gezag en strijken – waar nodig – de laatste plooien glad.‚Äč

Tijdens de vergunningenfase kunnen er verschillende (aanvraag)procedures door en naast elkaar lopen. Deze procedures stemt Rombou zorgvuldig op elkaar af. In deze fase biedt Rombou u uitgebreide juridische ondersteuning. Het uiteindelijke doel van deze fase is: een onherroepelijke vergunning.

Onze diensten voor de vergunningenfase:

  • aanvraag omgevingsvergunning;
  • aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning;
  • bestemmingsplan (plankaart – regels - toelichting);
  • ruimtelijke onderbouwing;
  • ruimte voor ruimte;
  • Rood voor Rood
  • (vormvrije) MER-beoordeling;
  • notitie reikwijdte en detailniveau;
  • milieueffectrapportage (Plan MER / Project MER);
  • juridische ondersteuningen.

Verder naar Fase 4 Aanbesteding

Terug naar Fase 2 OntwerpBlijf op de hoogte