Uitbreiding garage na lastige periode

De achteloze voorbijganger zal amper merken dat het 42 meter lange bedrijfsgebouw van garage Groenouwe in Bathmen 10 meter langer is geworden. Alleen de nieuwe dakplaten verraden dat. Toch moest eigenaar Harry Groenouwe drie jaar vechten voor deze vrij minieme bedrijfsuitbreiding. Met hulp van Rombou lukte dat uiteindelijk.

Garage Groenouwe is al meer dan veertig jaar gevestigd in het buurtschap Dortherhoek, aan de Gorsselseweg 41. Het bedrijf ontwikkelde zich van een kleine dorpsgarage tot een volwaardig automobielbedrijf. De activiteiten bestaan uit het volledig ontzorgen van de klant op gebied van verkoop, reparatie, schade, ruiten, banden en onderhoud van auto's. Daarnaast is er een camperverhuur. Het bedrijf biedt werk aan twaalf medewerkers en heeft een vaste en trouwe klantenkring in een brede straal om het buurtschap heen zitten.

Eigenaar Harry Groenouwe wilde de bestaande schuur van 42 meter lang en 15 meter breed graag 10 meter langer maken om hier de nieuwe bandenopslag te realiseren. ‘Een snelle service met korte wachttijden staat voorop bij ons bedrijf. Met de uitbreiding kan ik de geleverde service aan mijn klanten blijven waarborgen’, vertelt hij. Maar wat hij ook probeerde, de gemeente Deventer wilde niet meewerken aan de plannen. Van de geplande 10 meter aan uitbreiding viel 7 meter namelijk buiten het bouwvlak. Op dat stukje grond zat bovendien agrarische bestemming. ‘Ga maar uitbreiden op een van onze bedrijventerreinen’, luidde steevast het antwoord van de gemeente Deventer.

Groenouwe vertelt dat zijn garage 21 jaar geleden afbrandde. Omdat de toenmalige gemeente Bathmen geen bedrijventerrein in de aanbieding had, mocht de garage op deze locatie herbouwen. Daarna wortelde de garage alleen maar steviger in het gebied. ‘Wij zijn een echte plattelandsgarage, de klanten zitten hier om ons heen. Het heeft voor ons geen zin om te verhuizen naar een bedrijventerrein ergens in Deventer. Dan kan ik net zo goed ergens in Almelo op een bedrijventerrein gaan zitten. Bovendien gaat het niet om een heel grote uitbreiding of complete nieuwbouw. We hebben het hier over een bijna onnozel kleine bedrijfsuitbreiding van 10 meter lang en 15 meter breed’, zo wierp Groenouwe tegen.

Wethouder op locatie

Voor Groenouwe reden om Rombou bij het project te halen. Aanvankelijk kreeg ook Rombou nul op rekest, maar na veel overleg- en masseerwerk kwam de realisatie uiteindelijk voor elkaar. Hoe? ‘De tijd nemen, overleggen, masseren, overleggen en de politiek verantwoordelijken bij het project halen.’ Zo zorgden we ervoor dat de wethouder van de gemeente Deventer op locatie kwam om de situatie ter plekke beter te kunnen beoordelen. De wethouder bleek na het bezoek ineens een stuk gevoeliger voor de argumenten van Groenouwe om de uitbreiding door te laten gaan. ‘Dat gaf uiteindelijk de doorslag.’

Goed voor de regio

De gemeente besloot om het garagebedrijf een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te geven. Het argument dat de gemeente aanvoerde voor het verlenen van de vergunning was dat het garagebedrijf een lange historie heeft op de locatie. Dat het een bekend bedrijf is in de buurt met een vaste klantenkring en medewerkers die binnen een zone van 12 kilometer van het bedrijf gevestigd zijn. In haar motivering op het besluit schrijft de gemeente: ‘Door het bedrijf geheel te verplaatsen naar een bedrijventerrein binnen de bebouwde kom van Deventer zal het bedrijf veel van de vaste klanten kwijtraken en verdwijnt er werkgelegenheid uit de regio. Het bedrijf is dan ook niet meer onderscheidend van bestaande garagebedrijven in het stedelijk gebied van Deventer. Dit is mede daardoor geen optie. Ook in de omgevingsvisie Overijssel wordt een sterk en dynamisch buitengebied gewaardeerd en moet werkgelegenheid in het buitengebied behouden blijven. Het bedrijf is mooi gelegen in de kern Dortherhoek door deze relatief kleine uitbreiding kan het bedrijf nog jaren goed functioneren op deze locatie.’ Groenouwe had de direct omgeving goed en tijdig geïnformeerd over zijn plannen. Daardoor was er in de hele omgeving draagvlak voor het plan en kwamen er geen bezwaren.

Nuchter boerenverstand gebruiken

Na de bouwvak kon worden begonnen met de bedrijfsuitbreiding. De uitbreiding van de schuur sluit volledig aan op de bestaande schuur. De hoogte wordt 5,58 meter, de goothoogte komt op 3,00 meter. Het nieuwe gedeelte van de nu 52 meter lange en 15 meter brede loods werd in precies hetzelfde damwandprofiel gerealiseerd als waarin de bestaande loods in 1997 ook werd uitgevoerd.

Groenouwe: ‘Na de brand van destijds hebben we op advies van architect Harry Ehrenhard nieuwbouw gedaan in groen damwandprofiel, om het gebouw passend te maken in de agrarische bedrijfsomgeving. Het damwandprofiel wordt veel gebruikt in deze omgeving. Precies hetzelfde profiel hebben we nu, opnieuw in samenspraak met Ehrenhard, weer gekozen. Je hebt daardoor eigenlijk niet in de gaten dat hier een garage met bandenopslag staat, eerder een agrarisch bedrijfsgebouw.’  De vergroting van de schuur wordt landschappelijk ingepast door de recent aangeplante houtsingel en het toevoegen van een boom in de noordoosthoek van het perceel.

Eind goed, al goed dus. Groenouwe is blij dat de uitbreiding na drie jaar strijden eindelijk gerealiseerd is. Maar constateert wel: ‘Als mensen wat vaker met nuchter boerenverstand dingen zouden benaderen, had me dat veel tijd, energie en geld bespaard.’

Juiste vragen bij juiste mensen

In het dichtbevolkte stadspark dat Nederland heet, is het tegenwoordig een hele kunst is om de benodigde vergunningen voor nieuwbouw of een bedrijfsuitbreiding snel voor elkaar te krijgen.

‘Je moet de routes goed weten. Maar hoe je de routes aanvliegt, is minstens zo belangrijk’.

Het is elke keer weer een uitdaging om het hele proces voor de ondernemer met bouwplannen zo soepel mogelijk te laten doorlopen. ‘Je gelooft soms niet wat er in vergunningenprocedure aan onnozelheden op tafel komt. Maar het kan het proces wel flink dwars zitten.’ In het werk van ruimtelijke ordening en vergunningprocedures zit veel droge stof. ‘Wat het leuk maakt, is het kunstje. Schaken, vooruit denken, masseren, mensen mee krijgen in een plan dat voor iedereen winst kan betekenen. Als je dat overtuigend kunt en de juiste vragen op het juiste moment bij de juiste mensen neerlegt, dan is er soms ineens van alles mogelijk en kan er van alles ineens heel snel geregeld zijn.’

‘‘Als mensen wat vaker met nuchter boerenverstand dingen zouden benaderen, had me dat veel tijd, energie en geld bespaard.’’ – Harry Groenouwe

Projectdetails

Afwijken van principiële standpunt gemeente. Verlengen van bestaand garagegebouw met 10 meter werd een lang proces. 

 • Gemeente wilde op geen enkele manier medewerking verlenen aan het plan en een bedrijfsgebouw te verlengen tot buiten het bouwblok
 • Veel overleg, masseren en overtuigen bracht de gemeente uiteindelijk in beweging.
 • Historie, werkgelegenheid en acceptatie in de buurt waren belangrijke factoren.
 • Architectonische bijdrage
 • Locatiebezoek wethouder

Uitgevoerd

 • Ontwerp
 • Bouwvergunning
 • Aanlegvergunning
 • Melding Activiteitenbesluit
 • Bestemmingsplanwijziging
 • Landschappelijke inpassing
   

 

Onze experts

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Meer interessante projecten