Berekening stikstofdepositie bouwfase

Gepubliceerd: 1-03-2023, gezien: 488 keer
Berekening stikstofdepositie bouwfase

Sinds 1 juli 2021 bevatte de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. De bedoeling was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening te worden gehouden met de stikstofuitstoot van de bouwactiviteiten.
Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouwprojecten. De Raad van State heeft begin november 2022 geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet meer gebruikt mag worden bij bouwprojecten.

Nu moet bij elk bouwplan beoordeeld worden of er een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie optreedt tijdens de bouw, door machines, transport e.d.
Dit heeft niet alleen gevolgen voor woningbouwplannen, maar ook bij agrarische bouwplannen speelt dit een rol. Uit berekeningen zien we dat de toename van stikstofdepositie tijdens de bouwfase vaak niet significant is als de bouwlocatie niet al te dicht bij een Natura 2000-gebied ligt.

Maar wat als de locatie wel dicht bij een Natura 2000-gebied ligt en er een toename uit de berekening volgt? Elektrische machines toepassen is een optie, maar in de praktijk blijkt dit lastig. Een stuk grond inzetten voor interne saldering kan ook een oplossing zijn. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het feit dat het perceel bemest mag worden en dat die bemesting niet meer plaatsvindt als er gebouwd wordt. De emissiebesparing daarvan kan ingezet worden als saldering van de emissie die vrijkomt bij de bouw. Zo zijn er meer oplossingen.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Auteur
Sander Kondring
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04

Theme picker