Stikstof

02-11-2023 - Wij houden goed in de gaten wat er gebeurt met de regels over vergunningsplicht bij intern salderen. Vergunningsplicht voor...
06-09-2023 - De afgelopen jaren was er veel te doen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2019 werd het PAS onverbindend verklaard....
10-07-2023 - De stoppersregelingen zijn inmiddels bekend gemaakt en het advies is om snel te beslissen of u wilt deelnemen. In dit artikel...
20-06-2023 - Beslis voor 3 juli of u wilt deelnemen aan de stoppersregelingen De vrijwillige stoppersregelingen zijn inmiddels...
03-05-2023 - Voorheen werd er een nieuwe stal gebouwd wanneer de oude stal afgeschreven was of wanneer men wilde uitbreiden. Vervolgens...
10-03-2023 -   Door alle stikstofmaatregelen komt u als agrarische ondernemer voor ingrijpende keuzes te...
01-03-2023 - Sinds 1 juli 2021 bevatte de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. De bedoeling was dat bij de vergunningverlening voor...
08-12-2022 - Geen vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase. Dat was het oordeel van de...
09-09-2022 - Emissiearme stalsystemen A1.13 en A1.28 mogen niet meer gebruikt worden in het kader van de Wet natuurbescherming met een...
123456

Theme picker