Vergunningen en tekeningen

09-02-2024 - Per 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet is de Omgevingsverordening van de...
12-01-2024 - Na meerdere malen uitstel is per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. In de Omgevingswet worden 26...
02-11-2023 - Wij houden goed in de gaten wat er gebeurt met de regels over vergunningsplicht bij intern salderen. Vergunningsplicht voor...
29-01-2023 - In het bestemmingsplan voor het buitengebied zijn regels opgenomen voor het bouwen. Denk daarbij aan een schuur of een woning,...
27-10-2022 - Indien u eigenaar bent van grond, een woning of een bedrijf  (agrarisch of niet-agrarisch) in het buitengebied, is...
01-09-2022 - Vanaf begin dit jaar melken Hanny en Atte, ongeveer 1100 melkgeiten met een 80-stands carrousel. Om dit te vieren houden zij...
22-08-2022 - Monovergisting van mest wordt steeds meer toegepast in de agrarische sector. Maar met welke procedures moeten bedrijven...
16-08-2022 - De Wet natuurbescherming is sinds 2017 van kracht en vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet regelt de...
11-07-2022 - Regelmatig kom ik situaties tegen waarbij een kleinschalig agrarisch bedrijf wat wil bijbouwen maar tegengewerkt wordt door...
12345

Theme picker