De gemeente heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegd.

Gepubliceerd: 9-12-2021, gezien: 332 keer
De gemeente heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegd.

Mijn natuurvergunning is niet opgenomen in de bijlage met verleende natuurvergunningen!

De gemeente mag een bestemmingsplan niet vaststellen als het plan significant negatieve gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld door stikstofdepositie. Daarbij wordt gekeken op de stikstofdepositie toeneemt ten opzichte van de feitelijk bestaande bedrijfssituatie of de situatie die is toegestaan op grond van een onherroepelijke natuurvergunning. De natuurvergunning moet dan wel zijn verleend op basis van een ‘passende beoordeling’. Alleen die natuurvergunningen worden opgenomen in een bijlage bij het plan.

Uw natuurvergunning is verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft bepaald dat voor PAS-vergunningen geen goede ‘passende beoordeling’ is uitgevoerd. Daarom mag de gemeente dit niet opnemen in het bestemmingsplan. Voor uw bedrijf is de stikstofdepositie van de feitelijke bedrijfssituatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan het bestaande recht.

Auteur

Theme picker