Duurzame paardenstal wordt beloond

Gepubliceerd: 18-01-2022, gezien: 978 keer
Duurzame paardenstal wordt beloond

In de agrarische sector kennen we haar al langer: de Maatlat Duurzame Veehouderij (verder: MDV). Een certificatieschema voor duurzame stallen. Wanneer een stal wordt gebouwd of verbouwd kan een ondernemer zich aanmelden voor certificering volgens de MDV. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en de overheid wil dit graag stimuleren. Een MDV-certificaat levert dan ook belastingvoordelen op.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ook paardenstallen worden aangemeld voor MDV-certificering. Het uitgebreide schema bestaat uit 7 thema’s, wetende;

 1. Ammoniak
  Bijvoorbeeld dakisolatie, overdekte mestopslag of verwijderen van mest uit het buitenverblijf.
 2. Dierenwelzijn
  Gekeken wordt naar vrije bewegingsruimte, sociale interactie, ruwvoer, stalinrichting, stalklimaat, licht.
 3. Diergezondheid
  Gekeken wordt naar drinkwater, krachtvoer, ongedierte, hygiëne maatregelen en bijvoorbeeld alarmsystemen.
 4. Klimaat
  Gekeken wordt naar emissiereductie, energieverbruik, energiebesparende maatregelen, ventilatie.
 5. Fijnstof
  Gekeken wordt naar fijnstofreductie (sproeisystemen of bodemmaterialen) en bijvoorbeeld afgesloten voeropslagen.
 6. Bedrijf & Omgeving
  Denk aan landschappelijke inpassing middels gebouw, erf en erfbeplanting, nestkasten van broedvogels, opvang en afvoer van water.
 7. Brandveiligheid
  Indeling bouwblok, aanwezigheid plattegrond, situering technische installaties, bliksembeveiliging, brandmelders en -blussers, brandcompartimenten.

Per thema kan de ondernemer zelf kiezen op welke maatregelen hij wil inzetten, waarbij per thema een minimaal aantal punten moet worden behaald. Een paardenstal wordt door een onafhankelijke controleur beoordeeld en het certificaat geeft zodoende een gedegen onderbouwing van de duurzaamheid van de paardenstal. Een ondernemer kan zich middels een MDV-certificering onderscheiden van andere hippische ondernemers.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregelingen, vereist de overheid een aantal voorwaarden op het gebied van minimale leefruimte, de aanwezigheid van een buitenuitloop, zicht op andere paarden en vrij zicht via minimaal twee stalwanden. Naast het duurzaamheidsvoordeel is het voordeel van de maatlat aanzienlijk. In de inkomstenbelasting moet je denken aan ruim 20% van de bouwkosten. Dit voordeel wordt bereikt met 27% extra milieu investeringsaftrek, 75% willekeurige aftrek en het kunnen afschrijven onder de bodemwaarde. Zeker voor bedrijven met een grote belastingdruk is dit een prima mogelijkheid om de overheid te laten meebetalen aan de verduurzaming van de bedrijfslocatie.

Rombou heeft alle expertise in huis om bedrijfslocaties duurzaam te ontwikkelen en hippische ondernemers te begeleiden bij de aanvraag van een MDV-certificering. Het maken van de juiste keuzes nu, zodat u over 10 jaar kunt zijn waar u wilt. Rombou helpt u graag verder.

Auteur

Theme picker