Energiebesparende maatregelen zijn financieel interessant en wettelijk verplicht

Gepubliceerd: 29-01-2023, gezien: 605 keer
Energiebesparende maatregelen zijn financieel interessant en wettelijk verplicht

Nu de prijzen voor elektriciteit en gas ongekend hoog zijn, wordt energie besparen steeds interessanter. Niet alleen voor huishoudens maar ook zeker voor bedrijven biedt energiebesparing kansen of zelfs verplichtingen.

Indien een bedrijf milieuvergunning plichtig is worden verplichtingen in het kader van energie gebruik en energie besparing via de vergunning vastgelegd. Veel agrarische bedrijven vallen echter onder het activiteitenbesluit. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, hebben sinds 2019 een meldingsplicht in het kader van energiebesparende maatregelen die reeds zijn getroffen of op de planning staan. De lijst met erkende maatregelen is opgesteld per sector en zijn alleen vereist indien de investering binnen vijf jaar terug verdiend kan worden.

Vanaf juli 2023 is de meldingsplicht in het kader van energieverbruik en energiebesparende maatregelen vier jaar van kracht. Op dat moment gaat ook de nieuwe lijst van erkende energie besparende matregelen van kracht. Iedere vier jaar dient een bedrijf die deze melding dient te doen aan te geven welke maatregelen zijn getroffen en welke maatregelen op termijn worden uitgevoerd. Hier wordt inmiddels uitvoerig op gecontroleerd. Iedere omgevingsdienst die een milieucontrole uitvoert heeft energieverbruik en de meldingsplicht hoog op de agenda staan. Controle vind plaats door een uitdraai van het energieverbruik te tonen. En let wel, het gaat om het totale verbruik. Ook eigen opgewekte energie dient te worden meegenomen in het totaalverbruik.  

Tot op heden is de glastuinbouw met een glasoppervlak van meer dan 2500 m2 vrijgesteld gebleven van de meldingsplicht in het kader van energiebesparende maatregelen. Vanaf volgend jaar zijn ook deze bedrijven melding plichtig.

Nu energiekosten per verbruik hoog zijn is het financieel interessant om zo snel als mogelijk te voldoen aan de energiebesparende maatregelen en soms zelfs meer te doen dan nodig is. Zeker nu de fiscale voordelen nog van toepassing zijn. Denk hierbij aan de energie investeringsaftrek (EIA), de salderingsregeling in het kader van eigen energieopwekking en de milieu investeringsaftrek (MIA).

Wil je liever alleen voldoen aan de wettelijke eisen? Doe dan nog voor 1 juli 2023 de melding. Tot deze datum mag nog gebruik gemaakt worden van de huidige lijst van energiebesparende maatregelen.

Voor uw huidige maar ook toekomstige bedrijfsvoering is het van belang de juiste investeringen toe te passen op het goede moment. Laat u daarom goed informeren of u melding plichtig bent en of de voor u vereiste maatregelen middels fiscale voordelen of subsidies kunnen worden gerealiseerd.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker