Geen Programma Aanpak Stikstof, wat nu?

Gepubliceerd: 26-08-2019, gezien: 963 keer

De conclusie van de Afdeling is dat het PAS niet als basis voor toestemming van activiteiten mag worden gebruikt.

Geen Programma Aanpak Stikstof, wat nu?

Woensdag 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in een ronde van zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De conclusie van de Afdeling is dat het PAS niet als basis voor toestemming van activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Een voorbeeld hiervan is een stal van een veehouderij die op termijn minder stikstof zal uitstoten door de ontwikkeling van betere luchtwassers. Zo'n toestemming die vooruitloopt op innovatie mag vanaf nu niet meer worden afgegeven, stelt de Raad van State. De uitspraak heeft consequenties voor (agrarische) bedrijven met stikstofdepositie die plannen hebben voor ontwikkeling.

Wilt u hierover nog meer informatie lezen klik dan hier.

Auteur
Joost Overbeek
Directeur/Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker