bouwvergunning

17-06-2021 - Voor de familie de Groot uit Oldeholtpade heeft Rombou het ontwerp, de vergunningen en de aanbesteding begeleid. Dit word op...
26-08-2019 -

De conclusie van de Afdeling is dat het PAS niet als basis voor toestemming van activiteiten mag worden gebruikt.

20-08-2019 -

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, mag de gemeente of de provincie leges heffen. 

Theme picker