Kan ik huisvesting voor mijn buitenlandse medewerkers op eigen terrein realiseren bij mijn glastuinbouwbedrijf?

Gepubliceerd: 4-02-2021, gezien: 803 keer
Kan ik huisvesting voor mijn buitenlandse medewerkers op eigen terrein realiseren bij mijn glastuinbouwbedrijf?

Het huisvesten van arbeidsmigranten in bestaande bouwwerken zoals (voormalige) bestaande dienstwoningen behorende bij het glastuinbouwbedrijf is meestal mogelijk. Echter ten aanzien van de mogelijkheden om nieuw te bouwen voor huisvesting van arbeidsmigranten op eigen terrein, zien wij in de praktijk dat dit sterk afhangt van de provincie waarin het glastuinbouwbedrijf is gevestigd.

Voor zover bekend worden in Noord-Holland de eerste vergunningen verleend voor het realiseren van complexen voor huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen terrein van het glastuinbouwbedrijf. De provincie Zuid-Holland weigert vooralsnog om medewerking te verlenen aan bij ons bekende initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten op eigen terrein. De hoofdlijn die de provincie Zuid- Holland hanteert, is dat huisvesting in de bestaande bebouwde omgeving (dus nabij de dorpen/ steden) wordt gerealiseerd. Er zijn echter enkele locaties bekend waar mogelijk via een tijdelijke vergunning (maximaal 10 jaar), die wordt verleend door de betreffende gemeente, toch nieuwbouw plaatsvindt voor huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande, neem snel contact met ons op.

Auteur
Robert Duijvestijn
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker