Kan ik arbeidsmigranten huisvesten?

Gepubliceerd: 21-09-2022, gezien: 734 keer
Kan ik arbeidsmigranten huisvesten?

Arbeidsmigranten kunnen tijdelijk of voor langere tijd werkzaam zijn voor een bedrijf. Huisvesting is dan wenselijk.

Het bestemmingsplan is leidend in de mogelijkheden tot huisvesting van arbeidsmigranten. In veel bestemmingsplannen ontbreekt een specifieke bestemming voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dan kan worden gekeken of andere bestemmingen zoals ‘wonen’ hiertoe mogelijkheden bied. Sommige gemeente hebben voor agrarische bedrijven in het bestemmingsplan het huisvesten van arbeidsmigranten op het bouwvlak bij recht toegestaan. Een binnenplanse of buitenplanse afwijkingsprocedure dient hierbij veelal gevolgd te worden waarbij vergunning kan worden verleend voor maximaal 10 jaar of voor onbepaalde tijd.

Let wel op dat naast het bestemmingsplan ook de gemeentelijke Bouwverordening en de gemeentelijke Huisvestingsverordening van belang kunnen zijn bij de realisatie van huisvesting voor arbeidsmigranten. Een inventarisatie van de mogelijkheden door uw adviseur is daarom altijd van belang voorafgaand aan het maken van concrete plannen.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker