Kunnen we de Omgevingswet verwachten per 2023?

Gepubliceerd: 17-08-2022, gezien: 270 keer
Kunnen we de Omgevingswet verwachten per 2023?

De regering wil de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking laten treden. Op 12 juli is in de Eerste Kamer gestemd over deze datum naar aanleiding van een motie.
De meerderheid is van mening dat 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. De Eerste Kamer stelt wel als voorwaarde dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor de omgevingsvergunningen (DSO) zijn opgelost voordat de wet in kan gaan. In oktober wordt onder meer een nieuw advies verwacht van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). Na dit advies wil de Eerste Kamer een definitief besluit nemen over de datum van de inwerkingtreding van de omgevingswet. In november zal de eerste kamer hierover weer in debat gaan.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen de procedures en voorwaarden voor vergunningen en plannen. Het kan daarom verstandig zijn om een aanvraag juist vóór of ná 1 januari 2023 in te dienen. Houdt hier rekening mee, ook al is deze datum nog niet zeker.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker