Omgevingswet

22-04-2022 - Onlangs heeft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer het besluit aangeboden om de Omgevingswet naar...
21-10-2021 - De gemeente wil voor het gehele buitengebied van Berkelland toe naar één nieuw bestemmingsplan. De afgelopen tijd zijn de...
02-07-2021 - Met de Omgevingswet wil de overheid onder andere de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat...
10-06-2021 - De inwerktreding van de Omgevingswet is recent verschoven naar 1 juli 2022. Dit biedt  de mogelijkheid om nog langer...
15-04-2021 - Bent u voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden op uw bedrijfslocatie te...
27-08-2020 - Een vergunning van rechtswege is ontstaan omdat een gemeente niet binnen de daarvoor geldende termijn een besluit heeft...
27-08-2020 - Als uw bedrijf op enige afstand van een Natura 2000-gebied ligt, is alleen de stikstofdepositie van belang voor de...
19-12-2019 -

In 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. 

Theme picker