Multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening

Gepubliceerd: 17-12-2019, gezien: 697 keer

Sinds de jaren negentig is er een duidelijke trend dat agrarische bedrijven naast de reguliere bedrijfsvoering (het houden van vee of het telen van gewassen) nieuwe mogelijkheden zien om het bedrijf verder te ontwikkelen en versterken.

Multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening

Landbouwbedrijven maken de keuze om maatschappelijke producten of diensten te gaan aanbieden op het gebied van zorg, educatie, recreatie, verkoop en (agrarisch) natuurbeheer. Het aanbieden van maatschappelijke diensten en producten wordt ook wel multifunctionele landbouw genoemd. In alle gevallen is er een duidelijke relatie tussen de agrarisch ondernemer en de burger (of consument). Maar wat is er nu wel of niet toegestaan op een agrarische locatie?

Het bestemmingsplan is de basis voor het gebruik van gebouwen en gronden en het verlenen van omgevingsvergunning voor het (afwijken van) bouwen en gebruik. Een agrarische bedrijfsbestemming is in eerste instantie bedoeld voor het houden van vee en/of activiteiten die verband houden met het telen van gewassen. Nevenactiviteiten zijn vaak toegestaan zolang deze ondergeschikt zijn aan de agrarische functie.

De regels verschillen per gemeente. Belangrijke aspecten zijn:
- de ruimtelijke impact van de activiteit (oppervlakte);
- samenhang met de agrarische activiteiten;
- verkeer aantrekkende werking en parkeren;
- risico’s voor veiligheid en volksgezondheid;

De gemeente moet de verschillende belangen afwegen. Het effect van de activiteiten om de omgeving is daarbij van belang, maar ook de leefbaarheid van het platteland. Het is belangrijk om goed over de presentatie van ideeën en plannen na te denken voor u naar de gemeente stap. Op welke manier kunt u een win-win situatie creëren?

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het uitbreiden van de agrarische activiteiten met zorg, educatie, recreatie of verkoop? Neem contact op met de adviseurs van Rombou!

Voorbeelden van nevenactiviteiten: boerderijwinkel, vergaderruimte, boerderijkamers- of appartementen, dagbesteding voor ouderen op en rond het erf, workshops, bed-and-breakfast, , kinderopvang, mini-camping (of glamping), rustpunt, pluktuin met terras.

Auteur
Joost Overbeek
Directeur/Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker