Juridische zekerheid

12-01-2024 - Na meerdere malen uitstel is per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. In de Omgevingswet worden 26...
02-11-2023 - Wij houden goed in de gaten wat er gebeurt met de regels over vergunningsplicht bij intern salderen. Vergunningsplicht voor...
22-04-2022 - Onlangs heeft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer het besluit aangeboden om de Omgevingswet naar...
03-03-2022 - Het programma voor legalisatie van PAS-meldingen is inmiddels vastgesteld en ingegaan op 28 februari 2022. Voor de legalisatie...
17-02-2022 - Heeft het uitstellen van de Omgevingswet invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden op mijn bedrijf? Het gebruik van gronden...
12-08-2021 - Ondernemers die hun PAS-melding wensen te legaliseren en hiervoor een verzoek hebben ingediend bij RVO, hebben een brief...
06-05-2021 - Bij een wijziging waarbij geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentie situatie is...
15-04-2021 - Bent u voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden op uw bedrijfslocatie te...
23-03-2021 - De Rechtbank Noord-Nederland heeft de natuurvergunning van een melkveehouder vernietigd omdat er twijfel is over de...
12

Theme picker